Intreerede Lisbeth Verharen Versterken van sociale kwaliteit

Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond

HAN-lector Lisbeth Verharen heeft onder grote belangstelling op 21 september 2017 haar ambt aanvaard met het uitspreken van de intreerede: 'Being there. Samen werken aan het versterken van sociale kwaliteit'.

'De typering "Being there" past goed bij de drijfveren van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit en de onderzoeksgroep', zo opende Lisbeth Verharen haar rede. Het is ook de titel van een bekende film uit 1979 met Peter Sellers in de hoofdrol, die over de mens als sociaal wezen gaat. Het betekent letterlijk "aanwezig zijn", "er zijn".

De lector zet het sinds 2006 bestaande HAN Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief voort onder de nieuwe naam Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Verharen: 'Deze rede gaat over de aanwezigheid van het lectoraat in het sociale domein. Over "daar zijn" waar het leven van mensen zich afspeelt. Waar ze Sociale Kwaliteit creëren en waar deze tot uitdrukking komt.'

'Daar zijn waar het leven van mensen zich afspeelt.'

Versterken Sociaal Werk

Sociaal economische zekerheid, sociale inclusie, cohesie en empowerment zijn de condities voor sociale kwaliteit.

'Wij richten ons op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken en om reële perspectieven voor mensen in kwetsbare omstandigheden te creëren’, vervolgde de lector. ‘Being there waar de sociale kwaliteit onder druk staat. Waar (in)formele partijen samen willen bijdragen aan versterking van sociale kwaliteit. Er zijn als het gaat om de rol van sociaal werk daarin en het versterken van sociaal werk.'

Onderzoek gericht op verbetering en innovatie

Het onderzoek heeft een wetenschappelijke-, praktijk-, ethische- en politieke dimensie die past bij onderzoek naar sociale kwaliteit en sociaal werk. Een meervoudig perspectief en een narratieve en creatieve benaderingswijze zijn kenmerkend voor het profiel van het lectoraat.

Het onderzoek is inclusief en richt zich op verbetering en innovatie. Sociale Kwaliteit, de Capability approach en het Empowermentparadigma zijn de inspiratiebronnen daarvoor. De onderzoekslijnen van het lectoraat zijn:

  • Samenwerken aan het versterken van sociale kwaliteit rond maatschappelijke kwesties
  • De rol van sociaal werkers in het versterken van sociale kwaliteit
  • Evalueren van sociale interventies die gericht zijn op het versterken van sociale kwaliteit

Lisbeth Verharen: 'Praktijkgericht en participatief onderzoek zijn de specifieke leidraden voor ons onderzoek. Hiermee dragen we bij aan kennisontwikkeling over én aan het daadwerkelijk versterken van sociale kwaliteit en verbeteren van kwaliteit van leven van mensen in lokale en regionale contexten.'

Being there

'U gaat het lectoraat aantreffen', verzekerde de lector. 'Being there waar mensen in kwetsbare omstandigheden leven en de sociale kwaliteit onder druk staat. Being there in de praktijk van professionals, vrijwilligers en burgers. Being there waar onderwijs en onderzoek met die praktijk samen werken aan sociale kwaliteit voor verbetering van het perspectief van mensen die op achterstand staan. Being there als partner van sociaal werkers voor wie het signaleren en aanpakken van factoren voor achterstanden een belangrijke beroepsopgave is.'

 

Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

Twee jonge vrouwen praten, een met fiets