Een beeld dat digitale transformatie uitbeeldt. Twee vingers die elkaar aanraken.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Op donderdag 20 juni 2024 worden Lilian Beijer en Geert Frederix geïnstalleerd als lectoren Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg met als thema "Technologie met impact"

Focus van het dubbel-lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg  ligt op onderzoek naar de meerwaarde en impact van digitale innovaties in de revalidatiezorg en op de sociale innovatie die daarmee gemoeid is. Technologische innovaties kunnen veel betekenen voor de zorg, mits ze van waarde zijn en omarmd worden door zorgprofessionals en zorggebruikers. 

De holistische benadering van digitale transformatie komt in het lectoraat sterk naar voren door intensieve cross-sectorale samenwerkingen binnen onderzoek, onderwijs en de praktijk met zorgorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen. Het lectoraat streeft naar synergie van kennis en kunde in het belang van technologie met impact.  
 
Beide intreeredes zijn getiteld: “Technologie met impact”.  Waarbij Lilian de focus legt op nut en noodzaak van sociale innovatie en Geert ingaat op het belang van het (vroeg) bepalen van de meerwaarde van innovaties op bijvoorbeeld gezondheids-economisch vlak.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Laan van Scheut 10
Nijmegen

Deelname
Deelname is gratis

Programma

13.30 Inloop met koffie/thee en lekkers
14.00 Ontvangst door Mirelle Stukstette, directeur Academie Paramedische Studies
14.10 Duo-installatie door Yvonne de Haan, College van Bestuur HAN
14.35 Intreerede Geert Frederix:
Technologie met impact: de meerwaarde van innovaties in de zorg
15.05 Lezing door Paul Iske, Chief Failure Officer Instituut voor Briljante Mislukkingen: 
De waarde van mislukkingen bij innoveren 
15.35 Intreerede Lilian Beijer:
Technologie met impact: sociale innovatie bij digitaal transformeren
16.05 Afsluiting en borrel

Als lector vind ik het belangrijk om onderzoek en onderwijs te verbinden met de (revalidatie) zorgpraktijk

Lector 

Lilian Beijer

Lilian Beijer is reeds jarenlang verbonden aan de Nijmeegse Sint Maartenskliniek, aanvankelijk als logopedist in de revalidatiezorg en later als onderzoeker en beleidsadviseur. Zij werd tijdens haar promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit (2007-2012) geïnspireerd door de veelzijdige uitdagingen die gepaard gaan met de implementatie van technologie in de zorg. Sociale innovatie op individueel en op organisatieniveau in het belang van kansrijke digitale transformatieprocessen zijn haar hoofdthema’s voor kennisontwikkeling. De verkregen inzichten worden benut om implementatie van digitale innovaties te bevorderen. 
 

Ik ben al vanaf mijn promotie onderzoek gegrepen door de potentiële meerwaarde van innovaties in de zorg voor patiënt, samenleving en de zorgprofessional

Lector 

Geert Frederix

Geert Frederix is al vanaf zijn promotie onderzoek (2008-2012) gegrepen door de potentiële waarde van innovaties in de zorg. Kernwoorden van zijn onderzoek zijn dan ook impact, meerwaarde en doelmatigheid. Als lector heeft hij een focus op het correct, maar ook snel kwantificeren van meerwaarde van digitale innovaties in de praktijk; meerwaarde voor patiënt, samenleving en de zorgprofessional. Geert combineert zijn functie als lector aan de HAN met een rol als Associate Professor Health Technology Assessment (HTA) bij het UMC Utrecht. Hier werkt hij met een team van onderzoekers aan evaluatie van innovaties in het ziekenhuis en richt hij zich op het juist en tijdig inzetten van HTA methoden om ontwikkeling en valorisatie van innovaties te versnellen. 

Lectoraat 

Digitale Transformatie in de revalidatiezorg

Het dubbel lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg richt zich op de vraag hoe technologie betekenisvol kan worden ingezet en is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband met de Sint Maartenskliniek. Het dubbellectoraat ontwikkelt kennis over hoe technologie meervoudige waarde creëert voor de verschillende stakeholders: betere uitkomsten voor en tevredenheid van revalidanten en hun naasten, verbeterde draagkracht van professionals en verhoogde efficiency en kostenbeheersing voor zorgorganisaties. Het lectoraat is verbonden aan de Academie Paramedische Studies