Visualiseren en verbeteren van processen door data-analyse Workshop Process mining: Visualiseren en verbeteren van processen door data-analyse

322931 Arnhem, Ruitenberglaan 29, gebouw, zijaanzicht, Automotive, geel

Process mining is een analysemethode die steeds vaker door bedrijven wordt gebruikt bij het verbeteren van hun bedrijfsprocessen. Het levert inzicht in het werkelijke verloop van processen, de performance van het proces en voorkomende knelpunten.

Process mining

Process mining verwerkt bestaande logbestanden (bijvoorbeeld uit ERP systemen) koppelt dit aan procesmodellen. Deze koppeling levert volgende voordelen op:

  • Visualisatie van het werkelijke verloop van uw proces.
  • Geeft inzicht of het proces conform specificatie loopt.
  • Geeft input voor discussie met betrokkenen.
  • Inzicht in onderhanden werk, doorlooptijd, belasting en knelpunten in het proces geeft aanknopingspunten voor sturing en verbetering.
  • Volgen van één order of meer orders door het proces voor ondersteuning van probleemanalyse.
  • Inzicht in data validiteit van de procesdata, biedt mogelijkheden voor verbetering van de nieuwe data invoer of opschoning van bestaande data.
489652 Schematische weergave van logbestanden gekoppeld aan een procesmodel

Over deze workshop

Het HAN Lean QRM centrum biedt de mogelijkheid om een workshop te volgen van 2 dagdelen waarin u kennis maakt met process mining en zelf actief aan de slag gaat met uw eigen data. U krijgt zo een goed beeld van de mogelijkheden van deze analysemethode binnen uw organisatie.


In de workshop wordt gebruik gemaakt een trainingslicentie van de process mining software Disco van Fluxicon.

De workshop bestaat uit twee dagdelen van 13:00 tot 17:00:

20 april - dagdeel 1: Na een introductie process mining gaat u aan de slag met een dataset uit de praktijk om kennis te maken met de software en een beeld te krijgen van de mogelijkheden. Ook kijken we naar mogelijke toepassingen binnen uw eigen organisatie en de eisen die aan een dataset gesteld worden.

11 mei - dagdeel 2: Hier kunt u aan de slag met een eigen dataset. We helpen u met de analyse en de presentatie van de resultaten.

De workshop wordt verzorgd door Gerlinde Oversluizen en Thomas Lautenbach

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 29
Arnhem

Deelname
€ 399, partners € 299