Tegemoetkoming onderwijssector

Wil je leraar worden of een educatieve master volgen aan de HAN? Misschien kom je in aanmerking voor een flinke studiekostenvergoeding: de Tegemoetkoming Leraren.

juf met kinderen achter ipad

Tegemoetkoming Leraren

Als je start met een lerarenopleiding aan de HAN, kun je een vergoeding krijgen voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. De hoogte van deze vergoeding hangt af van je (gezamenlijke) inkomen. Je krijgt het bedrag over de periode van je inschrijving, voor maximaal 24 maanden. De tegemoetkoming moet je binnen 48 maanden gebruiken.

Dit zijn de voorwaarden

  • Je hebt geen reguliere studiefinanciering, ook niet in de vorm van een lening.
  • Je volgt een Pabo-opleiding, PDG-traject (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift) of een lerarenopleiding voor een 1e of 2e-graads bevoegdheid in het voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs.
  • Je staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven.
  • Je volgt je opleiding aan een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling.
  • Je hebt een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Heb je een andere verblijfsvergunning of komt je uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in op DUO.nl 
  • Je gezamenlijke inkomen in 2018 was niet hoger dan € 36.089,-.
143944 cmd student schrijft op borg met markerstift

Meer info

Heb je nog vragen? Kijk op de website van DUO. Hier kun je de tegemoetkoming aanvragen.

Kom je niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Leraren? Misschien is de Lerarenbeurs iets voor jou!