Kinderopvangtoeslag

Heb je een gezin en ga je in deeltijd studeren? Check of je gebruik kunt maken van kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Kinderen op een speeltoestel buiten.

Je kunt kinderopvangtoeslag krijgen als je een erkende bachelor- of masteropleiding volgt. Kijk op de website van de Rijksoverheid of jouw deeltijdopleiding erkend is.

Hoeveel kinderopvangtoeslag kan ik krijgen?

Dat hangt af van jouw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld van je inkomen en het soort opvang. Je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Op de website van de Belastingdienst vind je meer informatie en kun je de toeslag aanvragen.

Wijzigt er iets? Geef het door!

Verandert er iets in je situatie, dan heeft dat ook invloed op de hoogte van je toeslag. Geef veranderingen daarom altijd meteen door via Mijn toeslagen of de app Kinderopvangtoeslag. Doe dit ook als je afstudeert of stopt met je opleiding. Zo zorg je ervoor dat je de toeslag krijgt waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig!