Studiepunten

Wat zijn studiepunten en hoeveel heb je er nodig om door te gaan naar je 2e jaar? Wat kun je met een propedeuse en wat betekent BNSA? Je leest het hier!


Studieadvies

Het 1e jaar van een hbo-bacheloropleiding wordt ook wel het propedeusejaar genoemd. Aan het einde van dat 1e jaar krijg je een studieadvies. Met een positief studieadvies kun je door naar het 2e jaar. Daarvoor moet je een minimaal aantal studiepunten halen. Vaak zijn dat er 45 maar dit kan per opleiding verschillen. Soms moet je ook bepaalde tentamens halen.

Studiepunten

In totaal kun je in het 1e studiejaar 60 studiepunten halen. 1 studiepunt (EC) staat voor 28 studiebelastingsuren. Daar vallen zowel contacturen als zelfstudie onder. Je haalt die studiepunten als je een ‘onderwijseenheid’ hebt afgerond. Dat is bijvoorbeeld een toets, een project of een stage. 

Bij de meeste opleidingen van de HAN haal je studiepunten per blok. Als je alle onderwijseenheden in dat blok hebt gehaald, krijg je alle studiepunten van dat blok. Mis je een onderwijseenheid, dan krijg je voor dat blok (nog) geen studiepunten. Je kunt natuurlijk wel herkansen. Check even hoe jouw opleiding is opgebouwd.

Propedeuse

Als je alle 60 studiepunten van het eerste jaar binnen hebt, haal je je propedeuse – ook wel ‘P’ genoemd. Dat getuigschrift bewijst dat je het niveau van de opleiding aankan. Als je je propedeuse meteen in het 1e jaar haalt, kun je daar soms mee doorstromen naar de universiteit. Haal je je propedeuse niet in het 1e jaar, dan mag dat later ook nog - zolang je geen BNSA hebt gehad. Hieronder lees je wat dat is.  

BNSA: Bindend Negatief Studie Advies

Haal je niet genoeg studiepunten in het 1e jaar of haal je bepaalde tentamens niet, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Je mag je dan de eerste 3 jaar  niet meer inschrijven voor deze opleiding aan de HAN. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Meer informatie over het BNSA staat in het opleidingsstatuut van jouw opleiding. Zoek hier jouw opleiding en ga dan naar Onderwijs > Onderwijs hoofdfase of Onderwijs opleiding > Opleidingsstatuut. Je studiebegeleider kan er ook meer over vertellen.

Bijzondere omstandigheden

Speelt er iets in je leven waardoor het je niet lukt het benodigde aantal studiepunten te halen? Geef dat dan zo snel mogelijk aan bij je studiebegeleider. Hier lees je meer over studeren met bijzondere omstandigheden