Studiepunten

Wat zijn studiepunten en hoeveel heb je er nodig om door te gaan naar je 2e jaar? Wat kun je met een propedeuse en wat betekent BNSA? Je leest het hier!


Wat zijn studiepunten?

Als je studeert aan het hbo, haal je studiepunten. We noemen ze ook wel EC's: European Credits. 1 EC staat voor 28 studiebelastingsuren. Dat zijn de uren dat je op school bent, maar ook de uren dat je thuis aan zelfstudie doet.

Je houdt die uren niet zelf bij, je haalt studiepunten als je een ‘onderwijseenheid’ hebt afgerond. Dat is bijvoorbeeld een toets, een project of een stage. Daar staat een vast een aantal studiepunten voor.

In totaal kun je in het 1e studiejaar 60 studiepunten halen. Bij de meeste opleidingen van de HAN haal je studiepunten per blok. Als je alle onderwijseenheden in dat blok hebt gehaald, krijg je alle studiepunten van dat blok. Mis je een onderwijseenheid, dan krijg je voor dat blok (nog) geen studiepunten. Je kunt natuurlijk wel herkansen. Check even hoe jouw opleiding is opgebouwd.

Om je hele opleiding te halen, moet je een vast aantal studiepunten halen.

  • Bachelor: 240 studiepunten
  • Associate degree: 120 studiepunten
  • Master: 60 - 120 studiepunten

Wat is een propedeuse?

Als je alle 60 studiepunten van het eerste jaar binnen hebt, haal je je propedeuse – ook wel ‘P’ genoemd. Dat getuigschrift bewijst dat je het niveau van de opleiding aankan. Als je je propedeuse meteen in het 1e jaar haalt, kun je daar soms mee doorstromen naar de universiteit

Haal je je propedeuse niet in het 1e jaar, dan mag dat later ook nog - zolang je geen BNSA hebt gehad. Hieronder lees je wat dat is.  

BNSA Wat is een bindend negatief studie advies?

Aan het eind van je 1e studiejaar krijg je een studieadvies. Met een positief studieadvies kun je door naar het 2e jaar. Daarvoor moet je een minimaal aantal studiepunten halen. Vaak zijn dat er 45 maar dit kan per opleiding verschillen. Soms moet je ook bepaalde tentamens halen.

Haal je niet genoeg studiepunten in het 1e jaar of haal je die bepaalde tentamens niet, dan krijg je een bindend negatief studieadvies (BNSA). Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Je mag je dan de eerste 3 jaar  niet meer inschrijven voor deze opleiding aan de HAN. Zo voorkomen we dat je tijd verliest aan een studie die niet echt bij je past.

Meer informatie over het BNSA staat in het opleidingsstatuut van jouw opleiding. Zoek hier jouw opleiding en ga dan naar Onderwijs > Onderwijs hoofdfase of Onderwijs opleiding > Opleidingsstatuut. Je studiebegeleider kan er ook meer over vertellen.

Bijzondere omstandigheden

Speelt er iets in je leven waardoor het je niet lukt het benodigde aantal studiepunten te halen? Dat hoef je niet alleen op te lossen, laat ons weten wat er speelt. Geef het aan bij je studiebegeleider. Die kijkt samen met jou wat er mogelijk is, of stuurt je door naar de juiste persoon. Hier lees je meer over studeren met bijzondere omstandigheden