HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Sociaal Werk op alle niveaus

Iedere werkdag denk je als sociaal werker na over de vraag hoe je handelt. Welke interventies zet je in bij welke casus en hoe verantwoord je je keuze? Keuzes kunnen gemaakt worden op 3 niveaus. De ontwikkelde gesprekshandleiding, kaartenset en e-learning ondersteunen sociaal werkers bij hun keuze. Download ze hier!

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Integrale aanpak Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen

Mensen die in armoede leven en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen bij een gemeente vaak te maken met verschillende domeinen. Dit zijn bijvoorbeeld 'Zorg & Welzijn' en 'Werk & Inkomen'. Hoe kan een integrale aanpak tussen deze domeinen binnen een gemeente beter worden vorm gegeven om deze mensen te helpen?

33133 economie-management-recht, post-it, scrum, kleuren, overleg, samenwerken, finance, tafel
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

armoede experience Marise van Telgen