Hilverzorg(t): voor behoud van blije, gezonde en productieve professionals in de ouderenzorg

405603 ouderen autisme

Het succesvolle Leerhuis-concept van zorginstelling HilverZorg is vernieuwd en uitgebreid. We voeren een praktijkgerichte studie uit naar de effecten van het vernieuwde programma op behoud en professionalisering van zorgprofessionals voor de ouderenzorg in het algemeen en HilverZorg in het bijzonder

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

2023 t/m 2024

Projectleider

Jos Sanders

Aanleiding van het project

Het Leerhuis-concept van HilverZorg blijkt een ongekend succesvol opleidingsconcept met een uitvalpercentage van slechts 4%. Wat zijn de werkzame bestanddelen van dit concept en hoe houden we dit succes vast? De in het Leerhuis-concept gearticuleerde leerhouding en -cultuur om vanuit veiligheid en geborgenheid jezelf en elkaar continue te blijven ontwikkelen lijken een belangrijke rol te spelen in het succes. HilverZorg heeft Het Leerhuis-concept op basis van eerdere ervaringen nu aangescherpt en er een follow up programma aan gekoppeld dat ervoor moet zorgen dat alle tevreden en startbekwame professionals die vanuit Het Leerhuis-concept in de ouderenzorg instromen, ook voor langere tijd voor de ouderenzorg en HilverZorg behouden blijven en dat zij zich daar ook verder ontwikkelen. Het follow up programma heeft tevens tot doel de in Het Leerhuis-concept gearticuleerde leerhouding en -cultuur verder te laten doordringen in de organisatie en ook bij ‘zittend’ personeel te laten ‘landen’.

Doel van het project

HilverZorg heeft ons lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan gevraagd een voorstel te doen voor praktijkgericht onderzoek naar de effecten van dit vernieuwde Leerhuis-concept in combinatie met het follow-up/onboardingprogramma. Doel van het onderzoek is vast te stellen of en  hoe het gehele programma bijdraagt aan het behoud en de verdere professionalisering van startbekwame tot beroepsbekwame professionals voor de ouderenzorg in het algemeen en HilverZorg in het bijzonder. 

Beoogd resultaat

We richten ons op de volgende drie centrale uitkomstmaten:

 1. Behoud van de in het Leerhuis opgeleide start-bekwame professional voor HilverZorg (dan wel de ouderenzorg in het algemeen).
 2. Doorwerking van de principes van het Leerhuis bij de ontwikkeling van start-bekwame tot beroepsbekwame zorgprofessional (autonomie, zingeving/verbinding en ontwikkeling/competentie).
 3. De olievlekwerking/‘transfer’ van het programma en haar mechanismes op het ‘zittende’ personeel en de leercultuur.

De uitkomsten van het onderzoek beschrijven we in een onderzoeksrapportage en vertalen we naar een kennisclip of infographics om deze op een laagdrempelige manier te kunnen communiceren.

Onderzoeksopzet en -methoden

We doen een cohortstudie waarin we de 31 studenten Verzorgende-IG in de groepen A en B volgen vanaf het moment van diplomering tot na afloop van het follow-up programma. Door de omvang van deze groep studenten en de twee momenten van diplomering kunnen we ze verdelen in twee cohorten en deze volgen en vergelijken. We monitoren en analyseren in die periode de effectiviteit van het Leerhuis, inclusief follow-up programma. Tijdens het onderzoeksproject zullen we activiteiten in de onderstaande werkpakketten uitvoeren. 

Meer weten? Neem contact op:

Senior onderzoeker Derk-Jan Nijman

 • derkjan.nijman@han.nl
 • 06 55 24 07 15
 • Senior onderzoeker Haske van Vlokhoven

 • haske.vanvlokhoven@han.nl
 • 06-11727721
 • LectoraatLeren tijdens de Beroepsloopbaan

  De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

  groep jonge mensen rond presentatie

  ZwaartepuntSmart Region

  Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

  Smart Region vrouw met bril