M2M van methaan tot materiaal

In dit project wordt waarde gecreëerd uit afval door methaan om te zetten in duurzame plastic alternatieven.

240886 biocentre_bioraffinage9. Karin Struijs

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

01-01-2022

Looptijd

Een jaar

Subsidie

KIEM GoChem

Projectleider

Richèle Wind
richele.wind@han.nl

Aanleiding

Methaan is een krachtig broeikasgas dat aanzienlijk bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Nationale en internationale overeenkomsten vragen een aanzienlijke reductie van broeikasgassen in 2030 (49% t.o.v 1990). In Europa is meer dan 60% van de methaanemissies afkomstig van landbouw (40%) en (organisch) afval (20%) (1). Een deel van het geproduceerde methaan kan worden hergebruikt door het om te zetten in warmte en elektriciteit.

Doel van het project

Aangezien PHB een biologisch afbreekbaar polymeer is, draagt dit project bij aan vermindering van wereldwijde plasticvervuiling. Potentiële hernieuwbare koolstofbronnen, die kunnen worden gebruikt voor de productie van biopolymeer, leveren een bijdrage aan een circulair 'waste to value'-systeem.

Werkwijze

Een groot deel van deze methaan houdende uitstoot kan niet worden gebruikt, vanwege te lage methaanconcentraties en/ of onvoldoende hoeveelheden. Dit is het geval voor bronnen, zoals stortplaatsen en kleine vergisters. Hier wordt methaan uiteindelijk afgefakkeld of uitgestoten naar de atmosfeer, terwijl het een groot potentieel heeft om te worden omgezet in biobased materialen, zoals bioplastics.

Dit project zal onderzoeken of methaan bronnen die nu (deels) onbenut worden, gebruikt kunnen worden voor de productie van waardevolle materialen. Hierbij focussen we op biogassen uit stortplaatsen en vergisters waaruit het bioplastic PHB geproduceerd kan worden. Er is een potentie van 158.000 ton PHB per jaar, alleen al in Nederland.
M2M heeft twee hoofddoelen:

  1. Om methaan houdend biogas te recyclen tot duurzame plastic alternatieven. Methaan kan met behulp van micro-organismen biologisch omgezet worden in het biopolymeer polyhydroxybutyraat (PHB). Dit zal eerst op laboratorium schaal uitgetest worden en waarna een biofilter installatie zal worden ontworpen.
  2. Het bestuderen van de haalbaarheid om methaan uit biogas te gebruiken voor PHB-productie met een methaan-bron die hiervoor nog niet eerder is onderzocht.

Projectcoördinator

Richèle Wind

Associate lector, coördinator HAN BioCentre

Onze partners

Consortiumpartners (naast de HAN)

  • Enki Energy B.V.
  • Excellent Biogas B.V.
  • N.V. Afvalzorg Holding
  • Senyco Nederland BV

Netwerkpartner

  • Wageningen University & Research
lectoraat
 

Biobased Innovations

De onderzoekers van het lectoraat Biobased Innovations, voorheen Biodiscovery, voeren, samen met studenten, praktijkgericht onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe we verantwoord en slim gebruik kunnen maken van de levende natuur. We onderzoeken hierbij de gehele keten van biodiscovery.

218285 Algemene foto bermgras

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500