Biobased leer op basis van mycelium

Dit project richt zich op de ontwikkeling van de biotechnologische en chemische procesvoering om op basis van mycelium een alternatief voor leer te produceren.

240886 biocentre_bioraffinage9. Karin Struijs

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

01-01-2022

Looptijd

Een jaar

Subsidie

KIEM GoChem

Projectleider

Richèle Wind
richele.wind@han.nl

Aanleiding

In vergelijking met leer is het voordeel van mycelium dat geen runderen nodig zijn, de productie kan plaatsvinden onder industriële condities en met gebruik van reststromen, de CO2 uitstoot alsook hoeveelheid afval verlaagd wordt, en het gebruik van toxische stoffen zoals chroom wordt vervangen door biobased alternatieven.

Doel van het project

Het resulterende eindproduct zal met specifiek fysieke testen vergeleken worden met leer alsook worden voorgelegd aan mogelijke klanten. Indien beide resultaten positief zijn kan het betreffende proces na het project verder worden opgeschaald voor toepassing naar de markt.

Werkwijze

In het project zullen de procescondities worden bepaald die leiden tot de vorming van optimaal mycelium. Daartoe zullen twee verschillende schimmels worden gekweekt in bioreactoren bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN), waarbij specifiek de effecten van de procescondities (temperatuur, pH, shear, beluchting) en de samenstelling van het kweekmedium op groei van het mycelium en materiaal eigenschappen zullen worden onderzocht.

De meest optimale condities zullen vervolgens worden opgeschaald. Op het op deze wijze verkregen materiaal zal Mylium BV een aantal nabehandelingsstappen uitvoeren om de sterkte, elasticiteit, en duurzaamheid van het product te vergroten. Daartoe worden biobased plasticizers, cross-linkers en/of flexibility agents gebruikt. 

Projectcoördinator

Richèle Wind

Associate lector, coördinator HAN BioCentre

Onze partners

Consortiumpartner (naast de HAN)

Netwerklid

  • Wageningen University & Research

lectoraatBiobased Innovations

De onderzoekers van het lectoraat Biobased Innovations, voorheen Biodiscovery, voeren, samen met studenten, praktijkgericht onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe we verantwoord en slim gebruik kunnen maken van de levende natuur. We onderzoeken hierbij de gehele keten van biodiscovery.

218285 Algemene foto bermgras

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500