Hernieuwbare grondstoffen uit plantenstengelsap

Een aantal bedrijven uit de glastuinbouwsector doet samen met de HAN en Hogeschool Inholland onderzoek naar de verwaarding van plantensappen om te komen tot een proof of concept voor het maken van eindproducten die kunnen worden ingezet in eigen teelt (circulaire tuinbouw).

237648 Headerfoto Onderzoek lectoraat Biodiscovery HAN BioCentre bioreactor

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

01-06-2021

Looptijd

2 jaar

Subsidie

RAAK.MKB

Projectleider

Richèle Wind
richele.wind@han.nl

Aanleiding

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Hiervoor zijn meer initiatieven nodig voor het sluiten van kringlopen, het produceren van gerecyclede grondstoffen en het zo hoog mogelijk en meervoudig verwaarden van biomassa. De glastuinbouwsector produceert jaarlijks 300.000 ton aan plantaardige reststromen welke tegen kosten moeten worden afgevoerd. Deze reststroom bevat naast vezels ook veel sap maar naar deze natte reststroom is nog weinig onderzoek gedaan.

Werkwijze

Routes voor verwerking van dit plantenstengelsap waarnaar onderzoek zal worden gedaan zijn fermentatie met micro-organismen voor de productie van biologische reinigingsmiddelen, natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen en plant voedingssupplementen. Tomaten en chrysanten zijn daarbij gekozen als model voor sappige stengels.

Samen met de betrokken tuinders zal met de resultaten uit het onderzoek naar de toekomst gekeken worden om ze toe te passen in de kas. 

Doel van het project

Komen tot een proof of concept voor het maken van eindproducten die kunnen worden ingezet in eigen teelt (circulaire tuinbouw).

Komen tot nieuwe innovatieve oplossingen voor de tuinders die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de Nederlandse glastuinbouw en tevens tegemoet komt aan de eis om meer biologische gewasbescherming toe te passen in 2030.

Projectcoördinator

Richèle Wind

Associate lector, coördinator HAN BioCentre

Onze partners

Het consortium bestaat uit verschillende partijen in de keten waaronder de leveranciers van planten reststromen en tevens eindgebruikers (tuinders), hogescholen, experts, consultants, bedrijven die eindproducten testen en partijen voor bewerking en analyse.

De samenwerking in dit project geeft de mogelijkheid aan de hogescholen om up-to-date te blijven met de nieuwste ontwikkelingen zowel voor het onderzoek alsook het onderwijs. Via het project kunnen studenten praktijkervaring op doen met een multidisciplinaire benadering (microbiologie, biotechnologie, bio-informatica, plantenteelt, organische chemie en bedrijfskunde) in samenwerking met betrokken bedrijven.

Consortiumpartners (naast de HAN)

 • Agrocare
 • Alexander Prinsen Training & Consulting
 • Aquamar International B.V.
 • Bij de Oorsprong Dalfsen B.V.
 • Biota Nutrients B.V.
 • Botany B.V.
 • CombiCoop B.V.
 • Coöperatie "Zentoo" U.A.
 • Dijkshoorn Bleiswijk B.V.
 • Duijvestijn Tomaten B.V.
 • Greenport Aalsmeer
 • Hogeschool Inholland
 • Kwekerij Greenlight B.V.
 • Orvion B.V.
 • Schenkeveld Exploitatie MD B.V.
 • Stichting Innovatie Glastuinbouw
 • Telersvereniging 'Prominent'
 • Tradecorp Corporation International S.A. Unipersonal

Netwerkleden

 • Brightlabs B.V.
 • Roghair Biotech Consultancy

lectoraatBiobased Innovations

De onderzoekers van het lectoraat Biobased Innovations, voorheen Biodiscovery, voeren, samen met studenten, praktijkgericht onderzoek uit. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe we verantwoord en slim gebruik kunnen maken van de levende natuur. We onderzoeken hierbij de gehele keten van biodiscovery.

218285 Algemene foto bermgras

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500