Gezonde werkomgevingen

Hogeschool-docenten hebben een bovengemiddelde kans op een burn-out. In dit project zijn ontwerprichtlijnen ontwikkeld voor een gezonde werkomgeving die de stress zou moeten reduceren.

473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

Snelle info

Start

1 oktober 2021

Status

Afgerond

Looptijd

1 jaar

Contactpersoon

Marleen van Beuzekom

Subsidieregeling

SIA KIEM GO CI

Onderzoekslijn

 • Empathic Environment. (Empathic Research Community) 

Aanleiding

Vanuit de Creatieve Industrie en in het bijzonder Schoots Architecten en IJsfontein is er een toenemende behoefte aan ontwerprichtlijnen voor stress-reducerende werkruimten. Deze inzichten moeten gestoeld zijn op ruimtelijke interventies en evaluaties ervan in de praktijk.
Aangezien docenten bovengemiddeld kampen met werk-gerelateerde stress, is de doelgroep voor dit onderzoek hogeschool-docenten.

Doel

Het doel is om op basis van ontwerpend onderzoek een werkomgeving voor hogeschool-docenten te realiseren die stress-reducerend werkt. 

Maak kennis Ons Team

Marleen van Beuzekom

Onderzoeker
473158 Portretfoto van onderzoeker Marleen van Beuzekom

Liesbet Rabbinge

Onderzoeker
473093 Portret van onderzoeker Liesbet Rabbinge

Eric Groen

Onderzoeker
242837 Portretfoto Erik Groen februari 2019

Emma Kok

stagiaire Industrieel Product Ontwerpen
473157 Stagiair Emma Kok in een groende kantooromgeving in het kader van het project Gezonde Werkplek

Masi Mohammadi

Lector
244101 Lector Architecture in Health Masi Mohammadi.

Resultaten

Het project levert aantoonbare resultaten op in de vorm van een in de praktijk geëvalueerde werkomgeving en daarbij behorende ontwerprichtlijnen. In een vervolgtraject kunnen deze resultaten vertaald worden naar andere werkomgevingen. De onderzoeksvraag die daarbij centraal staat is: ‘Op basis van welke ontwerprichtlijnen kunnen de werkplekken van medewerkers in het hoger onderwijs worden ontworpen, om hun werk-gerelateerde stress te verlagen?’

478605 Een opstelling van een gezonde werkplek. Zonder mensen.

Publicatie

Bekijk de Natural Workspace

In contact komen met dit project?

Marleen van Beuzekom

 • 06-17147156
 • m.vanBeuzekom@han.nl
 • ZwaartepuntHAN staat voor Health

  Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

  Ouderenzorg

  Het lectoraat Architecture in Health

  Wat maakt dat mensen zich goed voelen? Het onderzoek van ons lectoraat sluit aan bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van active and healthy living. Wij doen wetenschappelijk, maar altijd praktijkgericht onderzoek. 

  Lectoraat architecture in health. Living labs