Check de test!

Met dit project dragen we bij aan de realisatie van genetische zelftesten of direct-to-consumer genetische testen (DTC-GT).

240858 biocentre c-elegans5. Samantha Hughes, Nikki Kolsters

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

01-05-2020

Looptijd

3 jaar

Subsidie

RAAK-publiek

Projectleider

Peter Taschner, Hogeschool Leiden

Aanleiding

Genetische zelftesten of Direct-to-consumer genetische testen (DTC-GT) verschaffen consumenten toegang tot genetische gegevens zonder tussenkomst van een arts en kunnen rekenen op een groeiende belangstelling. De testen variëren van vaderschap en genetische genealogie om wereldwijd verwanten op te sporen tot identificatie van genetische factoren die inzicht geven in gezondheid en ziekterisico’s.

Omdat de consument zelf beslist over het gebruik van een test, verdwijnt de traditionele rolverdeling tussen zorgverlener en cliënt. Het probleem is dat consumenten zich vaak niet bewust zijn van de consequenties die testuitslagen voor henzelf en hun familie hebben.

Omdat genetische zelftesten vaak een beperkt aantal varianten testen met elk een beperkt effect op specifieke eigenschappen, twijfelen genetici aan hun waarde en betrouwbaarheid. Het is dus belangrijk dat aanbieders voldoende informatie bieden over de voor- en nadelen van de test, zodat de gebruiker voor het aanschaffen van de test goed geïnformeerd is.

Doel van het project

In dit project willen we de waarde, betrouwbaarheid en informatievoorziening van genetische zelftesten onderzoeken en voorlichtingsmateriaal ontwikkelen voor consumenten en professionals in de zorg en de sportwereld.

We zullen daarom via het internet een aantal genetische zelftesten aanschaffen en onderzoeken op verschillende aspecten, zoals gebruiksgemak, informatievoorziening, betrouwbaarheid van de test en van de uitslagen, de wetenschappelijke validiteit.

Ook zal een checklist met criteria voor de beoordeling van de klinische validiteit en het (klinisch) nut van de testen worden ontwikkeld.

Werkwijze

Het ontwikkelde voorlichtingsmateriaal zal op basis van het onderzoek afgestemd worden op de behoeften van consumenten en professionals en op een publieke website beschikbaar worden gesteld. Bedrijven kunnen dan op hun websites en in hun informatie en communicatie over testen naar dit materiaal verwijzen.

De checklist met beoordelingscriteria zal bedrijven ook informatie opleveren over aandachtspunten waar verbetering mogelijk is. Bovendien zal de informatie uit het onderzoek worden gebruikt voor de voorbereiding van een keuzehulp voor genetische testen.

Projectcoördinator

Peter Taschner

Hogeschool Leiden

Onze partners

Consortiumpartners (naast de HAN)

Netwerkleden

lectoraat
 

Drug Discovery

Een startend project in de ontdekkingsfase van een medicijn heeft tussen de 5-10% kans om de onderzoeksfase te halen. In die fase is de success rate circa 10% om de markt te halen. Een startend medicijnproject heeft dus een heel kleine kans om uiteindelijk ‘op de schappen’ te komen. De onderzoekers van dit lectoraat leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van medicijnen. 

285527 icoontjes die zweven door de lucht met persoon in witte jas op achtergrond

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500