Bij de inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren in stap 2.2 kun je gebruik maken van één of meer hulpmiddelen.