102307 een acteur speelt een psychiatrisch patient in een rollenspel met een verpleegkundige

Een valide beeld krijgen van de (psychisch) kwetsbare burger is het doel. Naast harde bestaande data, gebruiken we hiervoor ook andere kennisbronnen. Dit inzicht levert een bijdrage aan een landelijk beter aansluitend zorgaanbod en een algemeen beleid ten aanzien van (psychisch) kwetsbare burgers.

Snelle info

Subsidie

Aangevraagd

Status

In uitvoering

Startdatum

1 januari 2021

Looptijd

1 jaar

Projectleider

Bauke Koekkoek

Aanleiding van het project

Al jaren is er maatschappelijke onrust over psychisch kwetsbare mensen. Het hoge aantal meldingen over ‘verward gedrag’ bij politie verontrust velen. Ook wachtlijsten en soms ernstige incidenten roepen het beeld op dat het psychisch steeds slechter gaat met de Nederlander. Ondanks alles dat we meten en registreren in ons land, is er onvoldoende kennis over hoe het nu echt zit.

Er wordt in Nederland veel data verzameld, maar een valide beeld van (psychisch) kwetsbare burgers ontbreekt. Ernstige incidenten, lange wachtlijsten en stijgende meldingen over verward gedrag zorgen echter wel voor een chronisch gevoel van urgentie. Het beantwoorden van eenvoudige vragen over wie kwetsbare burgers zijn, hoeveel dat er zijn en hoe het met hen gaat, blijkt complex.

Doel

Het doel van dit project is het opleveren van een leidraad (of conceptueel kader) voor de manier waarop door overheden op lokaal of regionaal niveau data verzameld, gecombineerd en geanalyseerd kan worden om tot zinvolle uitspraken te komen over (1) hoeveel psychisch kwetsbare burgers er zijn, (2) wie dat zijn, (3) wat er met hen aan de hand is, en (4) zo mogelijk hoe het hen vergaat gedurende een langere periode.

Uitvoering

  • Samenbrengen van bestaande databronnen op verschillende niveaus om tot een beter beeld te komen van (psychisch) kwetsbare burgers.
  • Ontwikkelen en uitproberen van manieren om niet alleen via bestaande cijfers, maar ook van burgers rechtstreeks te weten hoe het in werkelijkheid is.
  • Een kader opstellen voor de interpretatie en duiding van deze data, binnen de context van ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en binnen de sectoren zorg en veiligheid in het bijzonder.

Resultaten

In korte, tussentijdse nieuwsberichten geven we een update over dit project:

In januari 2022 verwachten we de eindresultaten.

Contact over dit project?

LectoraatOnbegrepen Gedrag, Zorg en Samenleving

Dit project vindt plaats vanuit het HAN Lectoraat Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving (OZS). Dit lectoraat houdt zich bezig met de verhouding tussen mensen die zich anders (‘problematisch’, ‘vreemd’, ‘verward’) gedragen en met de samenleving, in het bijzonder vanuit de professionele werkvelden zorg en veiligheid. De focus van ons lectoraat? Dat is de wisselwerking tussen sociale factoren, sociale interventies en geestelijke gezondheid. We richten ons op de verbetering van geestelijke gezondheidszorg door hbo-professionals. En dan vooral voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek. 

man troost vrouw