ingezoomd op informatiepapier

Bij de inventarisatie van belemmerende en bevorderende factoren in stap 2.2 kun je gebruik maken van één of meer hulpmiddelen.

Bekijk hier de hulpmiddelen met bijbehorende uitleg en handige documenten.