cmd krijtbord met woorden website game

Stijn Hoppenbrouwers, Patrick Honing en Emiliano Heyns droegen bij aan facilitatie en uitwerking van vele gesprekken en het opleveren van het 'CDM Begrippendocument': een lijst met zorgvuldig gedefinieerde kernbegrippen ook bekend als het 'HAN Woordenboek voor Gegevens'.

Het lectoraat heeft van 2018-2020 structureel bijgedragen aan enkele projecten van de HAN ICT dienst. De projecten hadden te maken met de HAN informatie-architectuur: de standaardisatie daarvan, om koppeling van allerlei systemen mogelijk maken en allerlei fouten te voorkomen.

Snelle info

Projectleider:

Stijn Hoppenbrouwers (CIM); Jan van Riessen, Marielle Rebel, Irma de Vries-Blanken (HAN ICT/HIAM)

Startdatum:

11 januari 2017

Status:

afgerond

Looptijd:

3 jaar

Aanleiding van het project

Noodzaak en wens tot breed gedragen, standaard definities voor kernbegrippen in het HAN gegevenslandschap (de HAN informatiesystemen), als basis voor verdere uitwering en koppeling van systemen. Daarnaast, afspraken voor het maken van voorname 'coderingen' voor gegevens, bijvoorbeeld academies, ruimtes, OWEs, enzovoort. Welke vorm (syntax), wie de coderingen vast mag stellen, enzovoort.

Doel

Het doel van het project was het vaststellen van ongeveer 80 kernbegrippen verdeeld over een aantal bedrijfsdomeinen en tevens een 'harde kern' van begrippen die heel veel voorkomen in gegevensuitwisseling, die voor problemen (misverstanden) zorgen. Daarnaast: vaststellen van een aantal coderingsafspraken voor de 10 meest cruciale coderingen.

Resultaten

Begrippenlijst CDM en diverse rapportages met betrekking tot afspraken (vorm, proces, verantwoordelijkheden) van een aantal coderingen.

Achtergrond van het project

Met een projectteam in wisselende samenstellingen werden systematisch de relevante stakeholders betrokken bij het opstellen van de definities en late de coderingen. Het CIM vervulde vooral een hoofdrol in het leiden van de gesprekken met betrekking tot de begripsdefinities en het zorgvuldig uitwerken en documenteren van de resultaten (en het proces daarnaartoe). Bij het project Coderingen werden aanvankelijk ook gesprekken geleid, maar gaandeweg (toen de te bewandelen weg duidelijker werd) kreeg het CIM een steeds kleinere en adviserende rol, die begin 2021 werd afgesloten.

Maak kennis Ons team

Stijn Hoppenbrouwers

lector

Patrick Honing

onderzoeker

Emiliano Heyns

onderzoeker

Publicaties

S. Hoppenbrouwers, P. Honing, I. Wilmont: Canoniek Data Model: een Hydra Deliverable. 13 dec 2018. 

studenten aan tafel buiten

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Lector Stijn Hoppenbrouwers

Edwin Casteleins (HAN Informatiemanagement)

Irma de Vries-Blanken (HAN-ICT)

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Met de digitale nieuwsbrief IT en Mediadesign blijf je op de hoogte van nieuws en de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en onderwijs in de academie.

Studenten overleggen met laptop