verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Dit project is een vervolg op het project Een Sterk Wijknetwerk: Burgers, Professionals en Onderwijs SAMEN! Uit dit project bleek dat het samenwerken tussen professionals in de eerstelijn met het sociale domein en met burgers niet vanzelfsprekend is.

Snelle info

Startdatum

April 2020

Einddatum

Januari 2023

Financiering

Ministerie van VWS

Projectleider

Miranda Laurant

Aanleiding van het project

De gezondheidszorg vraagt om een andere manier van denken, doen en organiseren waarbij de samenwerking tussen professionals in welzijn en zorg én met burgers lokaal wordt versterkt. 

Taakverschuiving binnen de huisartsenpraktijk van huisartsen naar praktijkondersteuners, physician assistants en verpleegkundig specialisten heeft tot heden de toenemende zorgvraag (vergrijzing, multimorbiditeit) en het verplaatsen van zorg naar de eerstelijn kunnen opvangen. Steeds meer vragen zijn echter niet medisch van aard en bovendien neemt de personeelsschaarste toe.

In de toekomst is een andere wijze van inrichten van de gezondheidszorg van belang om vragen van burgers op te kunnen vangen. Ook vraagt dit om anders handelen van professionals. Het is belangrijk om samenwerking met het sociale domein en met de burger (nulde lijn) te versterken; deze samenwerking wordt nog onvoldoende benut.

Doel

Het project heeft tot doel om eerstelijnsorganisaties in een interprofessioneel verband (preventie, welzijn, zorg) én sociale netwerken en andere burgerinitiatieven in de lokale context duurzaam te laten samenwerken, zodat verschuiving van (preventieve) taken/activiteiten van eerstelijn naar burgers mogelijk wordt. Investering hierin draagt bij aan gezonde vitaal functionerende burgers en samenredzaamheid.

Het project richt zich op het meso-niveau, als katalysator om de beweging in de lokale context ofwel in de buurt, wijk of dorp op gang te brengen gericht op de verschuiving van (preventieve en gezondheidsbevorderende) taken van de eerstelijn naar nulde lijn, waar samenredzaamheid centraal staat. Het project vormt daarmee een verbindende schakel tussen alles wat er op individueel niveau (micro-niveau) gebeurd én op beleidsniveau (macro-niveau) en is daarmee uniek.

bord met aankondiging activiteiten wijkcentrum

Aanpak

De aanpak is een (participatief) actiegerichte methode, waarbij enerzijds kennis wordt ontwikkeld ter verbetering van de praktijk en anderzijds verbetering in de praktijk wordt gerealiseerd. Het is een dynamisch en iteratief proces, waarbij drie communities (buurt, wijk of dorp) en de adviesgroep actieve participanten zijn.

Parallel aan de actiegerichte methode vindt er onderzoek plaatst naar de effecten die deze nieuwere werkwijze op meso-niveau (lokale context) oplevert, middels kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethode. Ervaringsverhalen nemen in  het onderzoek een belangrijke plaats in.

Resultaten

Het project beoogt de volgende praktische hulpmiddelen te ontwikkelen:

  • Handreiking voor samenwerking tussen burgerinitiatieven, eerstelijnsorganisaties en beleidsorganisaties in de eerstelijn.
  • Gemeenschappelijk begrippenkader voor burgerinitiatieven, eerstelijnsorganisaties en beleidsorganisaties in de eerstelijn.
  • Nieuwe producten en doorontwikkeling producten Succesvol samenwerken in wijknetwerken.
  • Inzicht in (ervaren) effecten van de taakverschuiving naar burgers en samenwerking met burgers.

Contact over dit project?

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening

Partners

Dit project van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening is gefinancierd door het Ministerie van VWS en wordt samen met de Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) uitgvoerd. 

Betrokken opleidingen

Social Work

Voltijd Bachelor

Wil je echt iets voor anderen betekenen en hen verder op weg helpen? Word een professioneel sociaal werker (hbo). Kies HAN Social Work voltijd in Nijmegen!

null

Social Work

Deeltijd Bachelor

Wil jij je verder ontwikkelen als professional in de sociale sector? De hbo-opleiding Social Work speelt in op de actuele ontwikkelingen in de sector en helpt jou je kwaliteiten verder te ontwikkelen.

man pakt lachend foto van tafel

Verpleegkunde

Voltijd Bachelor

Leer hoe je patiënten op hoogwaardig niveau patiënten de zorg kunt verlenen die ze nodig hebben. Word verpleegkundige. Kies HAN Verpleegkunde voltijd in Nijmegen!

student op bed met gips om been

Verpleegkunde

Deeltijd Bachelor

Ontwikkel je tot een verpleegkundige op hbo-niveau die voldoet aan eisen die het beroepsprofiel Nursing 2020 aan verpleegkundigen stelt en vergroot je mogelijkheden in de zorg met hbo-v deeltijd!

Studenten hangen infuus op

Uitgelicht

Interview met Geert Rutten

Samenredzaamheid in de eerstelijnszorg

De uitdagingen van deze tijd vragen van de zorg in de eerste lijn anders denken, doen en organiseren. In het project ‘Samenredzaamheid’ van de HAN en Stichting KOH, gaan burgers en professionals samen op zoek. Kunnen taken van de huisarts naar het sociale domein of naar burgers worden verschoven?

HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek

Blijf op de hoogte Onze nieuwsbrief ontvangen?

Stuur een mailbericht naar: lectoraat.ozd@han.nl

Twee studenten overleggen met laptop