bouwkunde deeltijdstudent uitleg planning

Je vindt hier een aantal werkvormen die je kunt inzetten binnen de Methode Wederzijds Begrip.

Werkvormen fase 1

Hieronder beschrijven we werkvormen die je kunt inzetten of die helpen om het goede gesprek met elkaar te voeren. Om zo kennis te maken, begrippen te verhelderen en een gezamenlijk doel te formuleren.

Werkvormen fase 2

Hieronder vind je een aantal werkvormen beschreven die je kunt inzetten om begrippen te kiezen.

Werkvormen fase 3

Hieronder beschrijven we een aantal werkvormen die we kunnen inzetten om het proces van betekenisgeving te doorlopen.

Werkvormen fase 4

Hieronder zie je een aantal werkvormen die je kunt inzetten de uiteindelijk gekozen definities vast te stellen. Dit nadat je de begrippen hebt besproken.

Werkvormen fase 5

Hieronder zie je een aantal werkvormen die je kunt inzetten om ervoor te zorgen dat je de begrippen ook daadwerkelijk gebruikt. En om de consequenties van de nieuwe definities te overzien.