Methode Wederzijds Begrip Fase 5: Implementatie en evaluatie

studenten aan het werk voor hun project in Dukenburg

Het toepassen van nieuwe definities en begrippen gaat vaak niet vanzelf. Daarom maak je in deze fase een plan voor gebruik hiervan en voor het evalueren van het wederzijdse begrip op de langere termijn.

Doelen

 • Een plan maken om ervoor te zorgen dat nieuwe definities en begrippen hun weg naar de praktijk van het samenwerkingsverband vinden.
 • Vastleggen hoe je elkaar in de toekomst blijft begrijpen.
 • Bepalen wat de impact en de gevolgen van de begripsvorming voor de werkwijze als samenwerkingsverband zijn.

Resultaten

Er is een plan voor inbedding van de definities en begrippen in de praktijk van het samenwerkingsverband en voor het verankeren van het wederzijds begrip. Het is voor iedereen duidelijk hoe de begripsvorming de samenwerking en werkwijze beïnvloedt.

Toelichting bij deze fase

Deze fase past in de stap Netwerk Verankeren van de 4 V's van netwerkontwikkeling. Begripsvorming heeft gevolgen voor verdere samenwerking. Jullie begrijpen elkaar hierdoor beter en er is minder spraakverwarring. Keuze voor definities vanuit jullie visie en doelen hebben ook consequenties voor volgende stappen in samenwerking. Bijvoorbeeld in de aanpak van een ‘casus’. Of in de omgang met inwoners, cliënten, groepen en andere stakeholders. 

Het toepassen van nieuwe definities en begrippen gaat vaak niet vanzelf. Ook kunnen in een latere fase nog nieuwe begripsonduidelijkheden naar voren komen, bijvoorbeeld als een nieuwe partner aansluit. In deze fase maak je een plan voor het gaan en blijven gebruiken van de definities en begrippen. En voor het evalueren van het wederzijdse begrip op de langere termijn. Dit doe je om ervoor te zorgen dat jullie de nieuwe definities en begrippen in de praktijk uitdragen en dat je elkaar op de langere termijn blijft begrijpen.

Handvatten voor deze fase

Voor een goede implementatie is een gevoel van eigenaarschap van belang. De partners die betrokken zijn bij het proces van begripsvorming zullen dat eigenaarschap voelen, maar dat geldt niet per sé voor hun achterban. Het is dus van belang de achterban in een vroeg stadium op de hoogte te brengen van dit proces en de tussentijdse resultaten. Door bijvoorbeeld de mogelijkheid om feedback te geven raken zij ook meer betrokken bij het proces. Feedback van de achterban voegt bovendien iets toe aan het proces van begripsvorming.

Vragen die je aan elkaar stelt

 • Wat is de impact van onze definities?
 • Hoe bepalen de definities onze samenwerking?
 • Hoe bepalen de definities onze werkwijze?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we de nieuwe definities en begrippen gaan en blijven toepassen?
 • Hoe zorgen we ervoor dat nieuwe deelnemers in het netwerk bekend raken met de definities en begrippen en ze gaan gebruiken?
 • Hoe lang is dit proces van begripsvorming, inclusief visiedocument, houdbaar? 
 • Hoe houden we er zicht op of definities en begrippen nog actueel zijn en of er geen nieuwe begripsonduidelijkheden (zijn) ontstaan?
 • Wat zou het nodig maken om het proces (deels) opnieuw te doorlopen?
 • Wat spreken we daarover concreet met elkaar af?

Werkvormen fase 5

Hieronder beschrijven we werkvormen die je kunt inzetten om ervoor te zorgen dat je de begrippen ook daadwerkelijk gebruikt. En om de consequenties van de nieuwe definities te overzien.