Methode Wederzijds Begrip Fase 4: Definities vaststellen

samen proberen om tot een oplossing te komen tijdens een MDO

Discussie en dialoog hebben de functie om elkaar beter te leren begrijpen. Begrippen definieer je door met elkaar in gesprek te gaan. In deze fase ga je hiermee aan de slag.

Doelen

Vaststellen van de betekenis van begrippen die je als samenwerkingsverband hanteert. En die aansluit bij de eerder geformuleerde visie en doelen. 

Resultaten

Er is wederzijds begrip en/of een eenduidige definitie van de verschillende begrippen. Als het nodig is zijn er ook nieuwe begrippen geformuleerd. Er is nagedacht en er zijn voorbereidingen getroffen voor een implementatiestrategie.

Toelichting bij deze fase

Discussie en dialoog hebben de functie om elkaar beter te leren begrijpen. Begrippen definieer je door met elkaar in gesprek te gaan. Voorgaande fase was nodig om te keuzes te creëren (divergeren), deze fase is bedoeld om keuzes te maken (convergeren). Vanuit alle verschillende betekenissen, perspectieven en definities ontstaan enkele mogelijkheden waarover je het eens moet worden:

 • Maak een keuze om het verschil te accepteren als er wederzijds begrip is over de verschillende definities. 
 • Formuleer een nieuwe, eigen definitie die past bij doel en de visie van de samenwerking. En benoem de bijbehorende uitgangspunten en perspectieven.
 • Formuleer bij een bestaande of een nieuwe definitie ook een nieuw begrip  als de situatie daar om vraagt.

Discussies liggen hier op de loer. Met onderstaande werkvormen kunnen jullie ervoor zorgen dat je in dialoog blijft.

Handvatten voor deze fase: dialoog, eerst begrijpen en dan begrepen worden

Een dialoog is nodig om tot consensus te komen. Gelijkwaardigheid en luisteren naar elkaar staan centraal. De ideeën van de ander voegen iets toe en zijn geen concurrerende mening. Je probeert de ander echt te begrijpen. Wanneer iets niet helemaal duidelijk is vraag je door tot dat wel het geval is. Je vult elkaar aan in plaats van elkaar tegen te spreken. 

Vragen die je aan elkaar stelt

 • Begrijpen we elkaar?
 • Vinden we een eenduidige definitie nodig?
  • Indien nee, welke verschillen in betekenisgeving mogen blijven bestaan?
  • Indien ja, hoe definiëren we het dan?
 • Vinden we een nieuw begrip nodig?
 • Welk begrip kiezen we?
 • Hoe verhoudt zich dit tot onze visie en ons doel? 

Werkvormen fase 4

Hieronder beschrijven we een aantal werkvormen die je kunt inzetten de uiteindelijk gekozen definities vast te stellen. Dit nadat je de begrippen hebt besproken.