Methode Wederzijds Begrip Fase 3: Betekenis geven

mannen en vrouwen aan tafel pratend

In deze fase verken je de inhoud van de begrippen. Hierbij deel en verhelder je alle denkbeelden, perspectieven en betekenissen met elkaar.

Doelen

  • Uitwisselen van ideeën, denkbeelden en betekenissen van de gekozen begrippen.
  • Inzicht krijgen in betekenisgeving en perspectieven van de groepsleden. En zo overeenkomsten en verschillen vaststellen.

Resultaten

Je hebt inzicht in betekenisgeving en perspectieven van alle deelnemers t.a.v. de begrippen. Het is duidelijk waar het verschil in betekenisgeving vandaan komt. Waarover is consensus nodig om goed samen te kunnen werken?

Toelichting bij deze fase

Deze stap is een verkenning van de inhoud t.a.v. de begrippen. Hierbij deel en verhelder je alle denkbeelden, perspectieven en betekenissen met elkaar. Je maakt nog geen keuzes en formuleert geen gezamenlijke standpunten. De verzameling aan denkbeelden biedt de basis voor dialoog. Het wordt helder waar mogelijk toch al consensus is en waar verschillen in mening, uitgangspunt of perspectief zijn. Of waar ‘de buitenwereld’ of andere beroepsgroepen/contexten anders over denken.

Door het voeren van het gesprek kunnen in deze fase nog nieuwe begripsonduidelijkheden naar voren komen. Maak dan een korte stap terug naar fase 2 en stel vast of deze begrippen ook om verheldering vragen.

Vragen die je aan elkaar stelt

  • Wat verstaat iedereen onder een bepaald begrip?
  • Welke denkbeelden liggen hieraan ten grondslag?
  • Waarover zijn we het eens?
  • Waarover bestaan verschillende denkbeelden en/of perspectieven?

Werkvormen fase 3

Hieronder beschrijven we een aantal werkvormen die we kunnen inzetten om het proces van betekenisgeving te doorlopen.