pakt boek uit schap bibliotheek

Een goede samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals en inwoners is belangrijk. Door deze samenwerking kunnen we passende zorg dicht bij huis leveren. Duidelijke afspraken over begrippen is een voorwaarde voor de samenwerking.

Wat is samenredzaamheid?

De zorgvraag verandert en er is een dreigend tekort aan zorgprofessionals. Daarnaast is er de verschuiving van het denken van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gedrag en Gezondheid (GG) en Mens en Maatschappij (MM). Gezondheidsproblemen worden complexer en zorg vindt bij voorkeur in de eigen omgeving plaats. Het doel is dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam zijn. Dat kan ook samen met mensen die dicht bij hen staan. We noemen dat dan Samenredzaamheid. Deze uitdagingen vragen om een andere organisatie van de zorg.

Voorwaarde voor samenwerking

Om dit te bereiken is een goede samenwerking tussen zorg en welzijnsprofessionals en inwoners belangrijk. Door deze samenwerking kan passende zorg dicht bij huis worden geleverd [1]. Onderzoek heeft laten zien dat steun en hulp vanuit inwonerinitiatieven goed is voor de zelfredzaamheid en het welzijn van de ontvanger [2]. Bij inwonerinitiatieven kunnen ook taken worden overgenomen, bijvoorbeeld als er in de directe kring van de ontvanger iemand wegvalt [3].

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat iedereen elkaar goed begrijpt [4]. Zorgverleners, welzijnswerkers en inwoners gebruiken soms andere woorden terwijl ze hetzelfde bedoelen. Of ze gebruiken dezelfde woorden, maar bedoelen er iets anders mee. Dat maakt samenwerken moeilijk. Duidelijke afspraken over begrippen is daarom een voorwaarde voor de samenwerking. 

Literatuur

  1. Taskforce_JZoJP: De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft? In. Den Haag: Ministerie van VWS; 2018.
  2. Reeves D, Blickem C, Vassilev I, Brooks H, Kennedy A, Richardson G, Rogers A: The contribution of social networks to the health and self-management of patients with long-term conditions: a longitudinal study. PLoS One 2014, 9(6):e98340.
  3. Vassilev I, Rogers A, Blickem C, Brooks H, Kapadia D, Kennedy A, Sanders C, Kirk S, Reeves D: Social networks, the 'work' and work force of chronic illness self-management: a survey analysis of personal communities. PLoS One 2013, 8(4):e59723.
  4. Kluft M: Samenwerken in de wijk. Tien vragen rondom de samenwerking tussen sociale wijkteams en andere professionals In. Utrecht: Movisie; 2016.