Enowats staat voor ENergieOpslag in WATerstof: Toepassingen en Scenario’s. Het is een RAAK-mkb project. Doel is het uitwisselen van kennis om het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.  

 

Windmolens langs N325
De windmolens met een tiphoogte van 180 meter komen langs de N325 te staan, ook wel bekend als de Pleijroute. 
In de loop van 2021 voorzien de turbines, als alles volgens plan loopt, Arnhemse huishoudens en bedrijven van duurzame elektriciteit. Maar ze hebben nóg een functie: de windmolens bieden een waardevolle onderzoekcase voor kennisinstellingen en bedrijven. 

Wat doe je met 'teveel' wind?
Het opwekken van windenergie gaat 
namelijk gepaard met een uitdaging: het aanbod van energie afstemmen op de vraag. Op het moment dat er wind is en geen energievraag, zou je de windturbines eigenlijk uit moeten zetten. Anders raakt het elektriciteitsnet overbelast 

Maar energie kan ook worden opgeslagen. Een groep van maar liefst 27 partijen doet onderzoek naar een mogelijke waterstofcentrale die gekoppeld is aan de windturbines langs de Pleijroute. Elektriciteit kan dan worden omgezet in waterstof en op een later moment gedistribueerd worden naar het nabijgelegen Industriepark Kleefse Waard (IPKW) 

 

Energie opslaan
Het 
onderzoeksteam bekijkt verschillende manieren waarop de opgeslagen energie gebruikt kan worden door omliggende bedrijven. Er zijn vele mogelijkheden en er is nog niet bepaald welke manier het beste is. In ieder geval ligt gebruik van de energie voor de transportsector het meest voor de hand. 

Een van de grote vragen is of het zin heeft om de waterstof weer om te zetten in elektriciteit. Daar zit een prijskaartje aan, vanwege verliezen die je maakt en de kosten van apparatuur. Dat prijskaartje kan gecompenseerd worden door bepaalde keuzes te maken. Bijvoorbeeld door warmte, die bij verschillende processen vrijkomt, op te vangen en te gebruiken. Ook is het aantal gebruikers van de waterstoftank belangrijk. Pas vanaf een x-aantal gebruikers kan er winst gemaakt worden.  

Enowatts biedt al met al een uitdagende puzzel. Het is een vervolg op het project Hydrova 

 

Verschillende kennisinstellingen spelen een rol in dit soort vragenstukken binnen Enowatts. Vanuit de HAN zijn het Lectoraat Duurzame Energie, het Lectoraat HAN Automotive Research en SEECE betrokken. Hogeschool Saxion heeft veel kennis rondom smart grid-toepassingen en werkt veel met businessmodellen. En de Technische Universiteit Delft is betrokken, die heeft veel ervaring met energieopslagscenario’s. 

 

De rol van SEECE binnen Enowatts is om de samenwerking te verduurzamen in een learning community. Hierdoor leren studenten, medewerkers van bedrijven, docenten en onderzoekers van én met elkaar wat nodig is voor een betrouwbare en betaalbare energievoorziening door waterstof.