335593 foto van handen in elkaar

Zorgverleners wilden graag een verbeterde versie van het ECD. Zodat ze eenvoudiger (minder vaak klikken) betere rapportages kunnen opstellen (doelgericht, functioneel).

Om zorgverleners zelf mee te laten denken, is de methodiek van een Design Sprint gebruikt. Deze methodiek richt zich op het genereren van innovatieve concepten die gevalideerd worden door de gebruiker (de zorgprofessional), zie afbeelding.

De Design Sprint als methode was bruikbaar en functioneel om een verbeterde versie te maken van het ECD. Het ‘tabula rasa’ ontwerp van het ECD zoals ontwikkeld in deze Design Sprint, ondersteunt zowel het schrijven als het raadplegen van rapportages beter in de praktijk.  

Design Sprint en het resultaat

Tabula Rasa - methodiek 

Het basisidee van de tabula rasa-methodiek in dit project, is dat zorgverleners hun rapportage beginnen in een open tekstvak. Dgebruiker heeft hiermee de ruimte om zijn/haar verhaal te doen, in plaats van vooraf al de kern te moeten definiëren.  
De gebruiker kan eenvoudig met een mobiele telefoon een rapportage in (de beveiligde omgeving van) het ECD starten, zowel in tekst (typen) als in spraak (spraakfunctie).  

Minder klikken

Vanuit een open veld starten met een rapportage sluit aan op de wens van de gebruiker om met minder klikken aan de slag te kunnen. Het wordt laagdrempeliger om een rapportage te beginnen. Bovendien haakt deze oplossing aan bij het verloop van het conceptuele schrijfproces (Van der Pool, 1995): schrijven is geen lineair proces, maar een recursief proces. Een open tekstvak geeft de gebruiker de ruimte om gedachten te ordenen.  

Tags gebruiken

Daarnaast kan de schrijver achteraf tekstdelen ‘taggen’ (een label/trefwoord eraan hangen) en/of selecteren en verbinden aan eerdere rapportages (bv: leerdoelen).  
Hiermee verbetert de doorzoekbaarheid van de rapportages. Een zorgverlener kan namelijk eenvoudig verschillende soorten overzichten genereren om daarmee de verleende en te verlenen zorg van de cliënt inzichtelijk maken. Zie afbeelding: verschillende weergaves van informatie mogelijk d.m.v. ‘tags’.