hoorcollege, instituut finance and management, FEM

Hoe zorg je dat jongeren met autisme kunnen meedraaien in de maatschappij? En dat de beeldvorming over deze jongeren verbetert? Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme houdt zich hiermee bezig. Ze biedt o.a. de cursus ‘Capability College’ aan, voor jongeren met autisme en studenten Social Work.

Snelle info

Status

Lopend

Subsidie

ZonMw

Projectleider

Judith Hovius

Aanleiding van het project

Iedereen die afwijkt van de norm krijgt met uitsluitingsmechanismen te maken. Dit beperkt de mogelijkheden een waardevol leven te leiden. Voor jongeren met autisme is dit dagelijkse kost. Hoe helpen we hen betekenis aan hun leven te geven?

Doel

Doel van Capability College is jongeren met autisme helpen stappen in hun leven te zetten, al dan niet met ondersteuning van een (levensloop)coach. De onderlinge uitwisseling levert daarnaast meer wederzijds begrip op voor zowel het perspectief van de jongere met autisme als van de jongere die later hulpverlener wil worden.

Resultaten

Het resultaat bij de cursus is dat alle deelnemers een eigen portfolio hebben met daarin de verzameling van zelfonderzoek. Hiermee kunnen ze stappen in hun leven zetten, eventueel met een (levensloop)coach. Ook levert de onderlinge uitwisseling meer wederzijds begrip op voor zowel de jongere met autisme als de jongere die later hulpverlener wil worden.

Contact over dit project?

Judith Hovius

 • judith.hovius@han.nl
 • Moniek van der Meij

 • moniek.vandermeij@han.nl
 • Achtergrond

  Tijdens de cursus gaan de deelnemers met en zonder autisme onderzoeken wat hun eigen beeld is en verwachtingen zijn van hun netwerk. Hun eigen rol daarin en wat ze kunnen doen om hun netwerk naast functioneler ook vitaler te maken. 

  Er wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid: iedereen is immers kwetsbaar. Zowel de jongeren met als zonder autisme. Ze leren met en van elkaar: wat bedoelen we met een betekenisvol leven en een vitaal netwerk, en hoe ziet dat er voor mij persoonlijk uit? 

  De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. Bij elk van de bijeenkomsten wordt het onderwerp van de dag geïntroduceerd. Dit gebeurt met een persoonlijke casus van Moniek van der Meij, vanuit haar ervaringen als persoon met autisme. Na een uitwisseling hierover geeft Judith Hovius, docent Pedagogiek en Social Work, een korte lezing waarin theorie en inzicht over het onderwerp centraal staat. Daarbij komen thema’s als de Capability Approach, het waardigheidsparadigma, zelfregie, en sociale camouflage aan de orde. Vervolgens wordt met een werkvorm de vertaling naar het eigen leven gemaakt. Dit levert een zelfonderzoek op dat verzameld wordt in een persoonlijk portfolio. Voor alle deelnemers is dit persoonlijk document de belangrijkste opbrengst van de cursus. Het kan hen helpen stappen in hun leven te gaan zetten, al dan niet met ondersteuning van een (levensloop)coach. De onderlinge uitwisseling levert daarnaast meer wederzijds begrip op voor zowel het perspectief van de jongere met autisme als van de jongere die later hulpverlener wil worden.

  Het Capability College maakt deel uit van het project ‘Beeldvorming en inclusie’ van de Academische Werkplaats Autisme, waarin ook de Autisme Experience verder ontwikkeld wordt. Het project wordt tot 2023 ondersteund met een subsidie van ZonMw.

  Publicaties

  Er zijn publicaties verschenen over dit project vanuit het lectoraat. Bekijk het overzicht van deze publicaties.

  54931 Twee meiden lopen door de gang van je weg

  Nieuws en artikelen