243528 Lectoraat architecture in health. Living labs

Het project Living Labs bestaat uit twee deelprojecten. Het Fieldlab Campus Heijendaal en het Fieldlab Buur & Zo. Achtergrond van Living Labs is de worsteling van overheid en zorginstellingen met verkeerscongestie in de stad, op de campus en met luchtkwaliteit en leefbaarheid in het algemeen.

Fieldlab Campus Heijendaal: op weg naar een schone en veilige campus

In Fieldlab Buur & Zo ontwikkelen we een schaalbaar logistiek concept ter ondersteuning van het gebundeld en emissievrij leveren van goederen. Dit door inzet van een wijkconciërge of Buur die in de wijk een vinger aan de pols houdt. In een later stadium breiden we deze dienstverlening uit met concepten ter ondersteuning van de personenmobiliteit. Het kernidee? Gebundelde zero-emissie last-mile leveringen van goederen voedsel, medicijnen en was combineren met het vervoer van kwetsbare burgers naar sociale hotspots in de buurt. Zo draagt dit lab niet alleen bij aan een vermindering van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot. Ook gaat het eenzaamheid tegen, onder meer veroorzaakt doordat mensen langer thuis blijven wonen.

Fieldlab Buur & Zo: logistiek tegen eenzaamheid

In Fieldlab Buur & Zo ontwikkelen we een schaalbaar logistiek concept ter ondersteuning van het gebundeld en emissievrij leveren van goederen. Dit door inzet van een wijkconciërge of Buur die in de wijk een vinger aan de pols houdt. In een later stadium breiden we deze dienstverlening uit met concepten ter ondersteuning van de personenmobiliteit. Het kernidee? Gebundelde zero-emissie last-mile leveringen van goederen voedsel, medicijnen en was combineren met het vervoer van kwetsbare burgers naar sociale hotspots in de buurt. Zo draagt dit lab niet alleen bij aan een vermindering van verkeersbewegingen en CO2-uitstoot. Ook gaat het eenzaamheid tegen, onder meer veroorzaakt doordat mensen langer thuis blijven wonen.

Achtergrond project Living Labs

Stadsbesturen en zorg- en overheidsinstellingen worstelen steeds vaker met verkeerscongestie in de stad en op de campus, luchtkwaliteit en leefbaarheid in het algemeen. Dit vraagt om innovatieve distributieconcepten die uitdagingen omtrent effectieve en efficiënte modaliteitsplanning, bezettingsgraden en duurzaamheidsdoelen aanpakken. Tegelijkertijd staan zorgverleners op het punt van transitie naar (meer) duurzame bedrijfsvoering. Dit is aangemoedigd door bijvoorbeeld toenemende zorgkosten, voortdurende bezuinigingen, krapte op de arbeidsmarkt en toenemend ecologisch bewustzijn. Het gevolg is dat zorgverleners hun bedrijfsmodellen en onderliggende logistieke concepten moeten aanpassen en innoveren.