voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende

ConsuBETER richt zich op het verbeteren van de eiwitinname van thuiswonende ouderen. Het project richt zich hiervoor op verschillende aspecten van gedrag. 

Bij de verschillende aspecten van gedrag gaat het om: 

  • Welke kennis heeft de doelgroep ten aanzien van het belang van eiwit? 
  • Welke kennislacunes zijn er en aan welke informatie en producten heeft hij behoefte? 
  • Via welke communicatiekanalen kan hij het best geïnformeerd worden? 

Gezonde, vitale oude dag

Parallel aan de genoemde aspecten wordt met producenten en oudere consumenten getest welke producten het best passen bij ‘de eiwitrijke keuze’. Daarnaast wordt gekeken welke producten het beste passen bij een volwaardige voeding. 

Zowel gezondheidsprofessionals als voedingsmiddelenbedrijven zijn zich bewust van de belangrijke rol van eiwit. Deze boodschap heeft de oudere consument echter nog niet bereikt. Bij ouderen is er dus onvoldoende bewustzijn dat zij zélf een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde en vitale oude dag. Door bijvoorbeeld voldoende eiwitten te eten. Intussen zijn voedingsmiddelenbedrijven wel al bezig hun assortiment aan te passen aan de verhoogde eiwitbehoefte van ouderen. 

dame

Vraagstukken

Het project bestaat uit de volgende vraagstukken: 

  • Hoe ziet de doelgroep ouderen met een risico op ondervoeding eruit? Wat zijn hun wensen en verwachtingen t.a.v. goede voeding voor het ouder worden? 
  • Aan welke kennis (aan welke producten – via welke kanalen) hebben ouderen behoefte om zelf een bijdrage te kunnen leveren aan hun eigen vitaliteit? 
  • Wat is de optimale voedingskundige samenstelling van producten, maaltijden en maaltijdcomponenten voor ouderen? 
  • Ontwerpen en uittesten van een aantal strategieën om kennis over te dragen en beleving te beïnvloeden. 
  • Doorwerking, kenniscirculatie en disseminatie.