man met interface glas

Je wilt of moet als bedrijf innoveren, maar waar begin je? De mogelijkheden om te innoveren zijn eindeloos. AMBISI biedt een (spel)methode om ondernemers hierbij te ondersteunen. Om zo tot beter onderlegde besluitvorming te komen.

Snelle info

Projectleider:

Yvonne Peterman 

Startdatum:

1 september 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

31 december 2023

Aanleiding van het project

Je wilt of moet als bedrijf innoveren, maar waar begin je? De mogelijkheden om te innoveren zijn eindeloos. Om te kopen (Buy) en maken (Make) heb je financiële ruimte nodig en een deugdelijke businesscase. We ontwikkelen dit instrument om ondernemers van een soort beslisboom te voorzien.

Doel

Het doel van het project AMBISI is: bedrijven helpen een startpunt te vinden voor een innovatie(proces). Om zo een gefundeerd besluit te kunnen nemen over waarom en in welke (digitale) technologische innovatie je moet investeren om toekomstbestendig te zijn. AMBISI betekent: Ally, Make or Buy Innovation to Smartup Instrument. 

null

Achtergrond

Voor je bedrijf is het duidelijk dat digitale innovatie nodig is om toekomstbestendig te zijn. Waar begin je dan? AMBISI biedt een methode om hierbij te ondersteunen.
Dus: ga je als bedrijf samenwerken op een gebied dat je nodig hebt, maar waarin je zelf tekortschiet (Ally)? Ga je zelf maken wat je mist (Make)? Of koop je datgene wat je mist in (Buy)? Dat zijn vragen waar bedrijven mee geconfronteerd worden als ze gaan (of willen) innoveren.
Samengevat: hoe ga je van willen innoveren naar daadwerkelijk innoveren? Het Smartup Instrument AMBISI helpt ondernemers om tot beter onderlegde besluitvorming te komen.
We ontwikkelen AMBISI als (spel)methode om cruciale vragen aan ondernemers te stellen. Waarop ze antwoorden kunnen zoeken en vervolgens Smart kunnen handelen voor innovatie van het bedrijf. AMBISI gaat ondernemers helpen om te kijken hoe ze keuzes gefundeerd kunnen nemen. Hebben we voldoende nagedacht over de implicaties op technologie, medewerkers én op zakelijk vlak? Kortom, wat is de échte AMBISI van het bedrijf?

In de methode willen we bovendien de samenhang tussen deelgebieden borgen. Dit zijn: technologie (o.a. hardware en software, IoT), medewerkers (o.a. duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, loopbaan & gezondheid) en het bedrijf zelf zakelijk (zowel de interne bedrijfsprocessen als het verdienmodel en de plek van het bedrijf in de markt).
Natuurlijk zijn deze thema’s niet zwart-wit en raken ze elkaar onderling ook weer.

Snijvlakken van deze thema’s:

Meer weten? Neem contact op met:

Yvonne Peterman

 • yvonne.peterman@han.nl
 • Publicaties

  Lectoraat
   

  Smart Business

  Hoe kunnen (samenwerkende) organisaties slimme technologie toepassen om nieuwe, innovatieve bedrijfsmodellen te ontwikkelen en implementeren? Ons lectoraat zoekt naar antwoorden door het uitvoeren van ontwerpgericht en actiegericht onderzoek. 

  smart industry deeltijd fabriek