lectoraat arbeidsdeskundigheid dreigend verzuim project suzanne van hees

Hoe zorg je dat medewerkers in de sector Transport & Logistiek gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? GBW-interventies worden hier al een aantal jaar voor ingezet. Maar we weten niet goed waarom een GBW-interventie wel, of juist niet slaagt. Dat onderzoeken we.

Snelle info

Projectleider:

Sarah Detaille

Startdatum:

1 januari 2018

Status:

Lopend

Looptijd:

Tot juli 2021

Subsidie:

€ 200.000,-

Projectkenmerk:

SUP5650

Subsidieverstrekker:

ZonMw - Werk(en) is Gezond

Aanleiding van het project

Het verzuim binnen de sector Transport & Logistiek is hoog. Hoe zorg je dat medewerkers in deze sector gezond en gemotiveerd aan het werk blijven? GBW-interventies (gezondheidsbevorderende werkgerelateerde programma’s) worden hier al een aantal jaar voor ingezet. Maar wanneer zijn ze succesvol?

Doel

Het hoofddoel van dit project is het bevorderen van de participatie en gezondheid van werknemers in de sector Transport & Logistiek. Om dit te bereiken willen we de effectiviteit en implementatie van GBW-interventies binnen deze sector verbeteren.

Achtergrond

Transportbedrijven binnen de sector Transport & Logistiek bieden al enkele jaren gezondheidsbevorderende werkgerelateerde programma’s aan. Soms worden deze interventies overstijgend vanuit het Sectorinstituut Transport en Logistiek geïnitieerd. En soms vanuit individuele transportbedrijven. Binnen het project My Healthylifestyle@work evalueren we de sectorale aanpak versus de bedrijfsaanpak. Het doel is duurzame inzetbaarheid van werknemers in de sector Transport & Logistiek. 

Resultaten

Bedrijven en sectoren kunnen baat hebben bij het invoeren van gezondheidsinterventies voor werknemers. Uit onderzoek blijkt dat het succes van een interventie van meerdere factoren afhangt. Denk aan of de interventie past bij de doelgroep en op de juiste manier is ingevoerd. Het invoeren van gezondheidsinterventies is een complexe taak waarbij meerdere lagen van een organisatie bij betrokken zijn. Hier ligt dus een cruciale rol voor de HRM’er als het gaat om de implementatie van GBW-interventies. Zowel interne als externe communicatie en coördinatie is namelijk een van de grootste succes en/of faalfactor. 
Aanvullend kunnen HRM’ers specifieke kennis inbrengen bij sectoroverstijgende aanpakken. GBW- interventies kunnen op bedrijfsniveau worden geïmplementeerd of op sectorniveau. Voor mkb-bedrijven is een sectorale aanpak gunstig, aangezien mkb-bedrijven minder te besteden hebben aan dit soort trajecten. Een veel belangrijker argument is dat er veelal geen HR-afdeling is bij mkb-bedrijven en er geen beleid wordt gemaakt op het gebied van vitaliteit. Een sector overstijgend instituut zoals Sector Instituut Transport en Logistiek kan organisaties (afdeling HR en het management) ondersteunen bij de implementatie van gezondheidsinterventies.   

Meer weten? Neem contact op met:

Sarah Detaille, Associate Lector/Associate-Professor Arbeidsmarkt & Onderwijs

 • 06-51362428
 • sarah.detaille@han.nl
 • Publicaties

  • Detaille, S., & De Lange, A.H. (2018). Fit for the future. Toekomstbestendig HRM beleid. 

  • Handboek Vakmedianet: Alphen aan de Rijn. 

  • Detaille, S., Reig-Botella, A., Clemente, M., López-Golpe, J., & De Lange, A. (2020). Burnout and Time Perspective of Blue-Collar Workers at the Shipyard. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6905. 

  • Detaille, S., & De Lange, A.H. (in press 2021). Future of work: Sociale Innovatie en HRM. 

  • Handboek Vakmedianet: Alphen aan de Rijn. 

  studenten aan tafel buiten

  Artikelen

  Er zijn 4 artikelen in voorbereiding, als onderdeel van een academisch proefschrift. 

  Betrokken opleidingen

  Human Resource Management

  Voltijd Bachelor opleiding

  Met de opleiding Human Resource Management (HRM) draag je bij aan iemands persoonlijk functioneren en aan het functioneren van de organisatie. Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste plek tegen de juiste kosten en hoe blijven medewerkers duurzaam inzetbaar? Dit leer je bij deze HRM opleiding!

  410128 Studenten HRM in gesprek, foto 3672

  Commerciële Economie

  Voltijd Bachelor opleiding

  Met deze marketing en sales opleiding leer je de wensen en behoeften van jouw doelgroep te onderzoeken en te vertalen in een slimme marketingcampagne. Je weet als geen ander klanten aan je te binden met de juiste verkooptechnieken. Dit alles met oog voor de maatschappelijke impact van jouw ideeën.

  CE studenten en docent met laptop brew

  Associate Lectoraat Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs

  Hoe bereiken we het ideaalbeeld van een sociaal innovatieve regio in onze provincie? Hoe ontwikkelen we future proof beleid voor onze regionale arbeidsmarkt? Daar houden wij ons binnen dit associate lectoraat mee bezig.  

  drie collegas overleggen aan ovale tafel

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt

  Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Schrijf je in voor onze nieuwsmail Onderzoek Lectoraat HRM. Het associate lectoraat Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs valt onder dit lectoraat.

  Studenten overleggen met laptop