The existential matters: The heart of art in social work Over kunst en ouder worden

230153 Centre for Creativity onderzoek Paola

‘The existential matters: The heart of art in social work’ is een beschrijvend promotieonderzoek van HAN docent-onderzoeker Paola de Bruijn. De meerwaarde van een Social Worker met een creatief profiel is onderzocht en bewezen, maar in de ouderenzorg en de opleiding, lijkt kunst onder druk te staan.

Snelle info

Status

In uitvoering

Startdatum

September 2017

Looptijd

5 jaar

Promovenda

Paola de Bruijn

Financiering

HAN Academie Mens en Maatschappij

Aanleiding van het onderzoek

De positie van de kunsten in onderwijsprogramma's voor sociaal werk vormt de kern van het onderzoek. Geïnspireerd door het ontbreken van de groep van ouderen in onderwijsprogramma's en haar sterke affiniteit met existentiële zaken, heeft Paola tot nu toe deze positie verkend. Om deze reden heeft ze ervoor gekozen om zich te concentreren op een praktische vraag, namelijk hoe een curriculum voor studenten sociaal werk kan worden ontwikkeld en geëvalueerd dat hen probeert te ondersteunen bij hun vermogen om beeldende kunst te gebruiken bij het werken met ouderen op een existentiële in plaats van een instrumentale manier. Door de tekenen van veroudering als thema te behandelen in een op kunst gebaseerd onderwijsprogramma, worden existentiële kwesties begrepen als natuurlijke aspecten van het dagelijks leven.

Doel van het onderzoek

Een centraal uitgangspunt van het project is dat de kwestie van veroudering niet moet worden gezien als een probleem dat op de een of andere manier moet worden opgelost door bepaalde interventies, maar als een onvermijdelijke dimensie van het menselijk leven. Ouder worden kan dus existentiële vragen oproepen: dit project gaat ervan uit dat dergelijke vragen centraal zouden moeten staan in het werk van sociaal werkers.

Betrokken hogeschool en universiteit

‘The existential matters: The heart of art in social work’ wordt financieel ondersteunt door de Academie Mens en Maatschappij van de HAN. Paola de Bruijn voert haar doctoraatsstudie uit aan Maynooth University (IRL), in samenwerking met het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Promotiebegeleiding door prof. dr. Gert Biesta en prof. Sharon Todd (Centre for Public Education and Pedagogy aan Maynooth University, Ierland) en dr. Erik Jansen (Associate Lector Capabilities in Zorg en Welzijn aan de HAN). 

Tussentijdse resultaten van het onderzoek

Een kritische analyse van:
[1] opleidingen Social Work, gericht op het zich verhouden tot beelden, op een wereldgerichte in plaats van oplossingsgerichte manier,
[2] het sociaalpedagogische werk om generaties in dialoog te brengen door gebruik te maken van argumenten in het beeld, en
[3] professionaliteit vergroten door een pedagogische aanpak te integreren voor sociale ondersteuning van mensen in hun latere jaren.
Interview 'Kunst als poort voor gesprekken over ouder worden'
 

Paola over haar onderzoek

“De studenten Social Work krijgen allemaal creatieve bagage mee in hun opleiding, maar de plek van kunst en ouder worden in het curriculum kan wel wat sterker." In dit interview vertelt Paola over haar promotie-onderzoek. Naast theoretisch onderzoek, voerde Paola ook 3 praktijkonderzoeken uit die haar veel duidelijk maakten over de plek van kunst in het sociaal werk met ouderen. Zo woonde ze zelf een tijdje in een woonzorgcentrum.

Foto: Paola de Bruijn (fotograaf Claudia Kamergorodski)

297047 Onderzoeker en promovendi Paola de Bruijn. Portret.

Contact over het onderzoek?

Paola de Bruijn

  • Paola.deBruijn@han.nl
  • Lectoraat
     

    Versterken van Sociale Kwaliteit

    Dit promotie-onderzoek wordt uitgevoerd binnen het HAN Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn de centrale waarden van sociale kwaliteit. Het lectoraat is gericht op sociale kwaliteit als middel om achterstellingen te doorbreken. Wij willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

    Nijmegen mensen in winkelstraat met kerk op achtergrond