business innovation studenten met sticky notes

Doelstelling

Het Gelders mbo houdt zich bezig met: 

 • Zorg voor docenten die ict op de juiste manier inzetten 
  Het bewust inzetten van ict in het onderwijs stelt mbo-instellingen in staat krachtig onderwijs vorm te geven. Een kennisgroep Leren en lesgeven met ict werkt aan een breed scala van activiteiten voor meer kennis bij docenten en competentieontwikkeling.  
 • Zorg voor flexibel onderwijs in een snel veranderende wereld  
  Het bewust inzetten van beroepsgerichte didactiek maakt het onderwijs in het mbo interessant en beroepsspecifiek. Hierdoor kunnen de mbo’s zich onderscheiden. De kennisgroep Beroepsgerichte didactiek werkt aan flexibel onderwijs, dicht bij de arbeidsmarkt.

Wie kunnen aansluiten?

Het Gelders mbo is er voor: 

 • mbo-docenten
 • aankomende docenten
 • zij-instromers vanuit het werkveld
 • lerarenopleiders van de HAN

Het doel van de samenwerking

 • voldoende en vakbewame docenten realiseren voor het mbo in de Gelderse regio
 • structurele verbinding te maken tussen opleiden en professionaliseren
 • structurele verbinding te maken tussen onderwijs, opleiding en onderzoek om de innovatieve kracht van het samenwerkingsverband te versterken, de kwaliteit en opbrengsten van de activiteiten en projecten te borgen en kennis te ontwikkelen en delen met elkaar en met anderen
 • het evidence based te verbeteren van mbo-opleidingen, de lerarenopleidingen en professionalisering. Om op die manier sector en mbo-overstijgende leergemeenschappen te vormen om met name het informele leren te faciliteren.

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken