Overzicht kantine K33 Nijmegen

Achtergrondinformatie

Mensen met EVB+ hebben beperkte verstandelijke en communicatieve vermogens. Hierdoor hebben zij intensieve hulp en begeleiding nodig.  

De begeleiding van deze mensen vraagt om een voortdurende zoektocht waarbij de toewijding, wijsheid, kennis en expertise nodig is van alle betrokkenen. De praktijk leert dat dit een blijvende zoektocht is waarin je met vallen en opstaan samen op weg bent. 

De 3 onderzoeksvragen zijn: 

  1. De zorgrelatie tussen cliënt en begeleider is de basis voor goede zorg en kwaliteit van leven van cliënten. Welke factoren spelen een rol in de kwaliteit van de zorgrelatie?  

  1. Stress beïnvloedt de bejegening van begeleiders naar cliënten, en kan stress van cliënten beïnvloeden. Wat is het patroon van stress bij begeleider en cliënt voorafgaand aan moeilijk verstaanbaar gedrag? Wat zijn mogelijkheden van biofeedback? 

  1. In het huidige scholingsaanbod wordt weinig aandacht besteed aan EVB+ cliënten. Kunnen we de opgedane kennis bundelen en borgen in de praktijk door middel van een scholingsaanbod? 

In deelstudie 1 

  • Beschikbare kennis over succesfactoren in de zorgrelatie inventariseren in literatuur, professionals en verwanten (literatuurstudie & focusgroepen).  
  • Overzicht creëren van methodieken die zorgorganisaties inzetten om een goede zorgrelatie op te bouwen (vragenlijst & interviews).  

 
In deelstudie 2a 

  • Stress bij cliënt en begeleider meten met een digitaal horloge (Empatica E4).  

 
In deelstudie 2b 

  • Biofeedback voor begeleider op het eigen stress niveau met behulp van SENSE-IT app.  
  • Evalueren van de invloed van biofeedback op het herkennen en omgaan met stress door begeleider 

In deelstudie 3  

  • Inventariseren van het huidig en gewenst scholingsaanbod voor EVB+ cliënten.  
  • De kennis uit deelstudie 1 en 2 bundelen in een nieuw scholingsaanbod voor professionals en studenten, specifiek over EVB+ cliënten.