arts en een verpleegkundige overleggen over medisch beleid naar aanleiding van beeld op de hartmonitor

Het project Evidence 1.0 leverde een aantal resultaten op.