Project Verbeterde aansluiting mbo-hbo

studeren-op-campus

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo uit. Ze keren niet terug in het hoger onderwijs. De centrale vraag van dit onderzoeksproject is: hoe kan de doorstroom van mbo naar hbo verbeterd worden?

Snelle info

Looptijd

Afgerond

Subsidie

NRO

Projectleider

Martijn Peters

Aanleiding van het project

Het is onduidelijk waarom mbo-studenten zo veel vaker uitvallen dan studenten met een andere vooropleiding. Ter vergelijking: 6% van de havisten en 3% van de vwo'ers vallen tijdens of na het eerste jaar uitOok is onbekend hoe effectief initiatieven van mbo- en hbo-instellingen zijn om voortijdige uitval tegen te gaan 

Doel

Het doel van dit project is achterhalen hoe de doorstroom van mbo naar hbo te verbeteren is. Het onderzoek levert kennis over de uitval van mbo-studenten in het eerste jaar op het hbo. En over hoe die uitval voorkomen kan worden. Deze kennis is relevant voor opleidingen met een hogere instroom aan mbo-studenten. Of die problemen met uitval onder mbo-instromers hebben. 

Studenten overleggen met laptop

Maak kennis Ons team

Loek Nieuwenhuis

Lector Beroepspedagogiek
Lector Loek Nieuwenhuizen

Martijn Peters

Onderzoeker
Onderzoeker Martijn Peters beroepspedagogiek

Derk-Jan Nijman

Onderzoeker
Lector Derk-Jan Nijman

Onze partners

Dit project is uitgevoerd door Ecbo, TIER en de HAN. In samenwerking met 15 mbo- en hbo-instellingen. 

Resultaten

Om te zorgen voor een verbeterde aansluiting mbo-hbo zijn de afgelopen jaren een aantal concrete resultaten geboekt. 

Nieuws en Artikelen

loopbaanoriëntatie en begeleidingStudieloopbaanbegeleiders: train jezelf!
33045 studenten lachen
Lectoraat Beroepspedagogiek Afscheid van lector Loek Nieuwenhuis
192195 Lectoraat Loek Nieuwenhuizen Beroepspedagogiek
Handboek beroepsgerichte didactiekDidactiek in het beroepsonderwijs: zo doe je dat!
141481 Studenten en docent in werkplaats met gereedschap
65800 docent luistert met handen over elkaar naar studente
141494 Student lacht naar medestudent
34645 Studenten overleggen bij werkplekken Engineering gebouw
141476 Student krijgt uitleg bij machine
Cover boek Ruud Klarus
Aanpassingsvermogen en innovatieAdapt at Work
Studenten overleggen met laptop

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties rondom het project 'Verbeterde aansluiting mbo-hbo'.

handen met documenten

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar nieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over een nieuwe opleiding, de leukste collegetours en de laatste onderzoeksresultaten of samenwerkingen.

Overlegen en samenwerken