rekenmachine

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

Snelle info

Startdatum:

2014

Projectleider

Tamara van Schilt

Status

Lopend

Achtergrond

In 2011 was er flinke commotie over de kwaliteit van toetsing in het hbo. Sindsdien is er veel veranderd en vooral verbeterd. In 2013 werd een basis- en seniorkwalificatie examinering (BKE/SKE) geïntroduceerd. Inmiddels is dit een begrip en de professionalisering van hbo-docenten een groot succes. 

Groep mensen geeft high five

Maak kennis Ons team

Tamara van Schilt-Mol

lector
Tamara van Schilt Lector Eigentijds beoordelen en beslissen

Edwin Buys

Onderzoeker
Edwin Buijs

Carlos van Kan

Onderzoeker
Carlos van Kan

Fedor de Beer

Onderzoeker
Fedor de Beer

Jeroen van der Linden

Onderzoeker
Jeroen van der Linden

Janneke van der Steen

Onderzoeker
Janneke van der Steen

Marijke van Vijfeijken

Onderzoeker
Marijke van Vijfeijken

Harry Stokhof

Onderzoeker
Harry Stokhof

Marjoleine Dobbelaer

Onderzoeker

Resultaten

Op dit moment delen 39 instellingen (30 hogescholen, 7 universiteiten, de VH en LOI) kennis, ervaring en materialen. BKE/SKE is inmiddels een begrip onder hbo-docenten. De professionalisering van hbo-docenten blijkt een groot succes. 

Op de site van Toetsbekwaamheid lees je meer over de projecten waar we aan werken en resultaten die we al behaalden met ons netwerk.

Deelnemen aan ons netwerk?

Publicaties

Het project Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o heeft verschillende publicaties.

overleg met post-its

Nieuws en artikelen

De toetsing getoetst

Nieuw toetsweb: visie op onderwijs centraal

Wil je aan de slag met de kwaliteit van je onderwijs én toetsing? Je timing is perfect: het nieuwe toetsweb heeft de 'visie op onderwijs' als middelpunt. Een mooie manier om samen in gesprek te gaan en beleid te bepalen.

HAN Redactie
22 april 2021
31611 student kijkt mee met andere student
Onderwijs

Zet leraren in voor gelijke kansen

Wat kun je als leerkracht doen om de kansen van je leerlingen te verhogen? Marijke van Vijfeijken deed daar onderzoek naar voor haar promotie en ontwikkelde een lesprogramma voor leraren. De inzichten die dit opleverde, zijn ook bruikbaar voor de PABO en de lerarenopleidingen.

HAN Redactie
20 april 2021
31674 kinderen in de klas met vinger omhoog
Lectoraat Eigentijds beoordelen en beslissen

Installatie lector Tamara van Schilt-Mol

Op 15 april is Tamara van Schilt-Mol als lector Eigentijds beoordelen en beslissen geïnstalleerd. In het lectoraat onderzoekt ze hoe leraren en scholen beslissingen over leerlingen en studenten kunnen nemen. Die keuzes op basis van toetsresultaten zijn van groot belang, dus er mag geen twijfel over bestaan. In het lectoraat onderzoekt Tamara hoe het anders moet én kan.

HAN Redactie
16 april 2021
279860 Portret foto van Tamara van Schilt bij trap.
Onderzoek

Ouders laag inkomen, kans op lager schooladvies

Kinderen van ouders met een laag inkomen lopen nog steeds de kans een lager schooladvies te krijgen dan ze op basis van hun Cito-toets zouden moeten hebben. Marijke van Vijfeijken doet onderzoek naar kansenongelijkheid in het onderwijs en geeft haar visie.

HAN Redactie
15 april 2021
33102 Juf geeft uitleg aan kind

Goodie bag Eigentijds beoordelen en beslissen

Voor de installatie van Tamara van Schilt-Mol op 15 april is een goodie bag ontwikkeld vol met interessante tools, handreikingen en artikelen.

HAN Redactie
255833 lego poppetje met verrekijker
8 ontwerpprincipes

Zelf formatief evalueren vormgeven

Wil je aan de slag met formatief evalueren? Gebruik dan de 8 ontwerpprincipes die gepresenteerd werden tijdens de inspiratiebijeenkomst Formatief evalueren als brug tussen onderwijs en leren.

HAN Redactie
26 november 2020
Meiden lachen aan tafel met planten jong eerstejaars
Publicatie Boek

Programmatisch toetsen

In onderwijsland is programmatisch toetsen geen grote onbekende meer. Steeds meer onderwijsprofessionals zijn geïnteresseerd, maar weten nog niet waar de klepel precies hangt. Nu is er een boek: Programmatisch toetsen, voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. HAN lector Tamara van Schilt-Mol is een van de auteurs.

HAN Redactie
08 november 2020
Tamara van Schilt-Mol schrijft mee aan boek Programmatisch toetsen
Beter zicht op waar leerling staat?

Zet formatieve leeractiviteiten in

Wil je als VO-docent meer doen met formatieve activiteiten, om te zien waar je leerlingen nu staan? Maar weet je niet hoe je dit effectief doet? Bezoek dan onze gratis online-inspiratiemiddag!

HAN Redactie
02 november 2020
Janneke van der Steen
Handige toolbox

eigen visie op schoolexaminering vmbo

De kwaliteit van het schoolexamen in het vmbo krijgt steeds meer aandacht. Daarbij is het belangrijk dat elke school een eigen visie op toetsing en examinering ontwikkelt. Maar hoe kom je tot een schooleigen visie en welke ruimte is er binnen het wettelijk kader?

HAN Redactie
27 oktober 2020
examenformulier, student met potlood
Toetsennetwerk

Nieuwe website Toetsbekwaamheid is succes

Het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o is zeker niet nieuw. Maar het kreeg een extra boost door corona. Nu is er ook een website: drukbezocht, want barstensvol actuele informatie.

HAN Redactie
14 september 2020
Student werkt vanuit huis laptop

Ieder kwartaal bundelt de Academie Educatie haar onderzoeksnieuws en activiteiten in een digitale nieuwsbrief. Je vindt er informatie over projecten waaraan we werken, samenwerkingen, bijeenkomstkomsten, spellen en handige tools.

Overlegen en samenwerken