Veerkracht met een zilveren randje

Mijlpalen en uitdagingen, daar stond 2021 bol van. We vierden ons zilveren jubileum. Stelden het HAN Koersbeeld 2022-2028 vast. De coronacrisis hield ons nog steeds bezig en we kregen te maken met een datalek.

256934 College van Bestuur, Bridget Kievits, Rob Verhofstad, Yvonne de Haan

In deze context werkten we ook in 2021 aan onze ambitie: met uitdagend en flexibel onderwijs en innovatief praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage leveren aan slimme, schone en sociale oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken van nu en morgen. Uiteraard in nauwe samenwerking met bedrijven en instellingen in de regio. Hoe we hier in 2021 invulling aan gaven zie je in dit HAN Jaaroverzicht 2021.

De HAN-student

Bij de HAN kom je voor meer dan een opleiding. Studenten zijn onze volwaardige partners. We betrekken hen intensief bij (de doorontwikkeling van) ons onderwijs en onderzoek. Als HAN-student sta je centraal. We willen dat elke student zich op ieder moment herkend, gezien en gehoord voelt. Daarnaast dagen we onze studenten uit om zich te ontwikkelen tot ondernemende, betrokken en (zelf)reflectieve professionals. Zodat zij tijdens en na hun studie betekenisvol bijdragen aan arbeidsmarkt en samenleving. En zo het verschil maken op maatschappelijke vraagstukken. 

De HAN en de regio

2021 stond voor de HAN uitdrukkelijk ook in het teken van het versterken van de samenwerking in de driehoek. Meer dan ooit werken  ons onderwijs en onderzoek samen met het werkveld in de regio aan oplossingen en innovaties die slim, schoon, en sociaal zijn. Deze inspirerende vormen van co-creatie organiseren we vanuit onze opleidingen, lectoraten en centres of expertise. En vanuit de 3 zwaartepuntprogramma’s Fair Health, Sustainable Energy & Environment en Smart Region: multidisciplinair en academie-overstijgend zetten we steeds stappen vooruit. Dat is goed voor de regio. Dat brengt ons praktijkgericht onderzoek verder. Dat actualiseert en verrijkt onze opleidingen. En bovenal worden onze studenten daar elke dag beter van. 

Trots

Met trots kijken we terug op 2021 en de manier waarop studenten en medewerkers veerkracht toonden om er ondanks de wisselende omstandigheden door corona het beste van te maken. Iedere dag weer zorgen 37.000 studenten samen met medewerkers van bedrijven en instellingen uit de regio en de HAN ervoor dat het bruist op de campussen in Arnhem en Nijmegen en in onze hybride leeromgevingen daarbuiten. Dit HAN Jaaroverzicht 2021 toont een inkijk in de vele prachtige voorbeelden waarin onderwijs, onderzoek en werkveld bij elkaar komen.

Veel lees- en kijkplezier!

Met vriendelijke groet,
Rob Verhofstad, Yvonne de Haan en Bridget Kievits
College van Bestuur HAN

Juni 2022