Leon van de Zande, lid Raad van Toezicht

Leon van de Zande is sinds 1 januari 2023 lid van de Raad van Toezicht. Hij richt zich vooral op onze onderwijsportefeuille. Leon is adviseur Strategie & Governance bij de Universiteit van Amsterdam.

Studenten praten in gang bij Engineering

Over Leon

Leon heeft veel ervaring met strategieontwikkeling en -implementatie, en met verandermanagement in onderwijs, onderzoek en organisatie. Na als neerlandicus te zijn afgestudeerd, vervulde Leon al snel diverse beleids- en hoger managementfuncties bij de Universiteit Utrecht, waaronder die van algemeen directeur van de universiteit. Sinds kort is hij adviseur Strategie & Governance bij de Universiteit van Amsterdam.

488063 Een foto van Leon van de Zande. Hij is 1 van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht van de HAN. Geplaatst door HB.

Nevenfuncties en benoeming

Naast zijn hoofdfunctie is Leon de laatste 10 jaar bestuurlijke actief bij Stichting Mesa Cosa, de adviesraad Elevate Health en de adviesraad Utrechtinc.

Zijn benoeming als lid van de Raad van Toezicht van de HAN loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.