HAN Lean QRM Centrum

Het HAN Lean QRM Centrum is hét kenniscentrum voor het slim organiseren en continu verbeteren van productontwikkeling, smart produceren en veranderen en leren.

387446 Productievloer in fabriek met robots

Het HAN Lean QRM Centrum is als kenniscentrum verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. We stimuleren de ontwikkeling, overdracht en circulatie van kennis op het gebied van Lean en continu verbeteren. Met bedrijven en studenten voeren wij praktijkgericht onderzoek uit naar het continu verbeteren van bedrijfsprocessen door het toepassen van Lean, QRM en Smart technologie binnen productontwerp en manufacturing. Zo laten we onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten, en profiteren bedrijven en studenten steeds van de nieuwste kennis! Een specifiek aandachtsgebied hierbij is het leren en veranderen binnen organisaties.

Praktijkgericht onderzoek

Met ons praktijkgerichte onderzoek, ontwikkelen we nieuwe kennis die we direct toepassen in ons onderwijs en delen met regionale (mkb-)bedrijven en kennisinstellingen. 

Actuele onderzoeksthema's zijn: 

  • Smart Lean: Lean in combinatie met effectief gebruik van digitalisering, automatisering en robotics.
  • Lean Learning: effectief organiseren van Lean, QRM en continu verbeteren binnen organisaties.
  • Design for Excellence: hoe u gestroomlijnd en zonder verspilling producten ontwerpt en zo snel en optimaal aansluit op de behoefte van de klant.

Bij ons onderzoek betrekken we bij voorkeur bedrijven uit ons partnernetwerk

Continue kennisuitwisseling

De resultaten van ons praktijkgericht onderzoek delen we via:

  • Masterclasses: Sessies van 2 uur waarin we actuele kennis uit onderzoek of praktijkverhalen met u delen.
  • Workshops: Sessies van een dag(deel) waarin u actief aan de slag gaat met specifieke (door ons ontwikkelde) Lean-tools of technieken. • Symposia en conferenties.
  • Publicaties: Whitepapers, vak- en onderzoekspublicaties. Daarnaast maken we ook regelmatig gebruik van internationale experts uit ons netwerk voor het verzorgen van workshops of masterclasses. Als partner ondersteunt u de organisatie van deze activiteiten en kunt u deze kosteloos of met korting bezoeken. 

Op de agenda

Ontwikkeling en toepassing van een Smart Lean assemblage cel

In deze workshop wordt in detail ingegaan op de U-Shaped Assembly Cell (USAC) zodanig dat er een ontwerp wordt opgesteld om deze specifieke assemblage principes in uw eigen organisatie in te voeren. U ervaart de USAC zelf en neemt een eerste ontwerp mee naar huis.

19 jan
Arnhem
13:00 - 17:00
412338 Sfeerbeeld Smart U-Shaped Assembly Cell

HAN Lean Event 2023

Op 26 januari 2023 verwelkomen wij u graag bij het jaarlijkse HAN Lean Event. Wij nemen u die middag mee in ons onderzoek, praktijkervaringen en verbeterprojecten van onze minor Lean Management studenten.

26 jan
Arnhem
13:00 - 18:00
175117 Deelnemer maakt foto van presentatie

Workshop Robotization for Lean Assembly

This workshop will explore the link between robotics and high variety/ low volume assembly process. Afterwards, you will understand the theory of Lean Robotics.

9 feb
Arnhem
13:00 - 17:00
57927 Stockbeeld interessegebied techniek

Partner in Lean en continu verbeteren

Wilt u uw processen optimaliseren en Smart technologieën integreren? Fouten minimaliseren en sneller reageren op klantvragen? Wij doen samen met onze partners onderzoek naar het continu verbeteren van bedrijfsprocessen en het toepassen van Lean, QRM en Smart technologie binnen productdesign en manufacturing.

404900 Portretfoto Stef Tiggeloven