Workshops Jij als Professional

Naast langer lopende cursussen, maatwerk en advies kun je bij Educatie PRO ook terecht voor workshops. Deze kun je bijvoorbeeld inzetten voor teamprofessionalisering of tijdens een studiedag. De onderstaande workshops zijn ontwikkeld vanuit ons lectoraat ‘meervoudige professionaliteit van leraren’. Heb je interesse in een of meerdere van deze workshops? Neem dan contact op via educatie.pro@han.nl.

HAN Educatie PRO Workshop aanbod

Ongemakkelijke dialogen

Volgens Kelchtermans (2009) ontstaat een persoonlijke en professionele identiteit door middel van (ongemakkelijke) dialogen en reflectie. In deze verdiepende bijeenkomst nemen Remi Hartel en Tom Schoemaker je mee in de schone kunst van het voeren van (ongemakkelijke) dialogen. Met ongemakkelijk bedoelen we vooral dat de dialoog niet alleen bestaat uit het uitwisselen van ideeën en meningen maar dat er doorgevraagd kan worden op achterliggende persoonlijke ervaringen, op de betekenis die de ander geeft aan deze ideeën en meningen. Maar ook hoe je deze ideeën en meningen algemeen kunt maken en hoe je vandaaruit kunt handelen. Voortaan vraag je jezelf in de dialoog af: Wat waardeer ik in de mening van de ander? En: Wat zou ik over willen nemen van de mening van de ander? Want zo leidt een dialoog pas echt tot de vorming van je eigen Professionele en Persoonlijke Identiteit.

Geert Kelchtermans (2009) Who I am in how I teach is the message: self‐understanding, vulnerability and reflection, Teachers and Teaching, 15:2, 257-272.

Voor: leraren van po, vo en mbo
Duur: 90 minuten
Door: Tom  Schoemaker  en/of Remi Hartel

 

 

HAN Educatie PRO Workshop ongemakkelijke dialogen

Werken met subpersonen als wegwijzer voor je persoonlijke en professionele identiteit

Iedereen heeft een beeld van zichzelf als professional. In ons werk nemen we regie op datgene wat we willen bereiken en op wat we belangrijk achten in de uitvoering van onze werkzaamheden. Soms spelen er ook dilemma’s in onze dagelijkse praktijk die verwarring geven. Hoe krijg je hier meer zicht op en hoe kun je de regie weer pakken? In deze workshop onderzoek je dit met behulp van het leren kijken naar eigen sub-personen. Het gaat erom regisseur te worden van jouw eigen theatergezelschap; dat je alle acteurs (sub-personen) leert kennen in hun eigenaardigheden, hen stimuleert om samen te spelen, dat je hun kwaliteiten op het juist moment aan bod laat komen. Als we onze sub-personen leren kennen zullen we ontdekken dat we allemaal verschillende impulsen, verlangens, principes, aspiraties en behoeften hebben die een uitweg zoeken om zich te manifesteren. We zullen merken hoe complex we in elkaar zitten. Maar ook hoe veelzijdig we zijn. Een eerste stap is herkennen, dan accepteren en erkennenen vervolgens bewust kiezen.

Voor: leraren van po, vo en mbo
Duur: 90 minuten
Door: Rinny van der Meer en Hanneke van Sas

HAN Educatie PRO Workshop Werken met) subpersonen als wegwijzer voor je persoonlijke en professionele identiteit

Van waaruit spreek jij?

Met twee werkvormen (die Susanne ook regelmatig gebruikt in haar lessen met studenten) geeft ze een kijkje in hoe je aan de slag kunt gaan met persoonlijke identiteitsontwikkeling. De werkvormen nodigen uit om met elkaar in gesprek te gaan en op deze manier te reflecteren op wat voor jou belangrijke waarden, drijfveren en aspecten zijn die jou gevormd hebben in hoe je nu bent. Doordat je zelf actief aan de slag gaat, levert deelname je naast inspiratie voor je werk, wellicht ook een inkijkje in jouw persoonlijke identiteitsontwikkeling!

Voor: leraren van po, vo en mbo- specifiek mentoren en loopbaanbegeleiders 
Duur: 90 minuten
Door: Susanne van Lent

HAN Educatie PRO Workshop Van waaruit spreek jij?

Professionele identiteitspanningen “op tafel ermee”

Bewust stilstaan bij spanningen op de werkplek zorgt voor meer zicht en grip op je professionele identiteit - wie ben ik als persoon? Wie als professional? Waar wil ik voor staan? Hoe geef ik daar ruimte aan? (Pillen, 2013). Het is belangrijk om het omgaan met identiteitsspanningen niet aan de individuele leraar zelf te laten. Vooral collega’s kunnen daarbij een rol vervullen, bijvoorbeeld door daarover regelmatig een reflectieve dialoog met elkaar te voeren (Van der Wal, Oolbekkink-Marchand, Schaap en Meijer (2019). In de workshop gaan we hiermee aan de slag.

M Pillen (2013) Professional identity tensions of beginning teachers, Teachers and Teaching, 19:6.
Van der Wal, M. M., Oolbekkink-Marchand, H. W., Schaap, H., & Meijer, P. C. (2019). Impact of early career teachers' professional identity tensions. Teaching and Teacher Education, 80(1), 59-70.

Voor: leraren van po, vo en mbo
Duur: 90 minuten
Door: Maaike Nap

HAN Educatie PRO Workshop ongemakkelijke dialogen

Interesse in een van deze workshops?

Heb je interesse in een of meer van deze workshops? Meld je dan aan door een mail te sturen naar educatie.pro@han.nl