30802 communicatie, interactie tijdens vergadering

Zoek je partners om samen te werken in praktijkgericht onderzoek met als doel bij te dragen aan de transitie richting duurzaamheid? Dan staat het Centrum Meervoudige Waardecreatie voor je klaar.

Netwerk

Onze drie focusthema’s geven richting aan het onderzoek. We voeren het steeds uit samen met bedrijven en overheden. Maar ook andere kennisinstellingen, brancheverenigingen en netwerkorganisaties werken mee in de onderzoeksconsortia.

Wanneer je ons met een onderzoeksvraag benadert brengen wij je dus in contact met een deskundig en invloedrijk netwerk. Zo zorgen wij ervoor dat jouw kennisvraag op de juiste plek belandt en oplossingen bijdragen aan een duurzame transitie zowel voor jouw organisaties, de keten als het ecosystemen waarin jouw organisatie opereert.

Sturen op economische, ecologische én sociale waarde, daarmee werkt een onderneming aan haar toekomstbestendigheid. Meervoudige waardecreatie!

Interesse?