32457 Project uitleg stroomschema, student wijst, studenten, docent, samenwekren, project, wijzen, economie, finance tax and advice, fta

Ben je geholpen met een praktisch advies voor een transitievraagstuk in jouw organisatie? Minorstudenten Circulaire Economie gaan hier in multidisciplinaire teams mee aan de slag en komen tot een advies dat direct toepasbaar is.

Concrete aanknopingspunten

In de minor* Circulaire Economie maken studenten in de volle breedte kennis met de wijze waarop organisaties innoveren, transformeren en investeren in de ontwikkeling van duurzame business- en verdienmodellen. De verschillende mogelijkheden in het proces van meervoudige waardecreatie in een organisatie komen hierbij uitgebreid aan bod.

Deze kennis zetten zij in om voor jouw transitievraagstuk een praktisch en direct toepasbaar advies op te stellen. Gedurende 10 weken werken de studenten als duo voor jouw organisatie aan het vraagstuk en zoeken naar nieuwe, concrete aanknopingspunten voor verduurzaming in de organisatie, de keten en de omgeving waarin de organisatie opereert. Zij stellen hierbij ethische en strategische vragen over de koers van de organisatie en de manier waarop de organisatie omgaat met de verschillende stakeholders in de 'Weconomy'. Zij worden hierbij begeleid door projectleiders van het Centrum Meervoudige Waardecreatie.

*Een minor is een keuzeonderdeel binnen een 4-jarige bacheloropleiding. Studenten geven met deze keuze kleur aan hun eigen opleiding en ontwikkeling. Gedurende één semester volgen zij een minor die verdiepend of verbredend is aan de hoofdrichting (major) van hun opleiding. De minor Circulaire economie kan twee keer per studiejaar gevolgd worden.

Wat is jouw transitievraagstuk?

Het onderzoek wat studenten doen biedt jou en jouw organisatie concrete adviezen en draagt bij aan de ontwikkeling van de duurzaamheidsmonitor voor Oost-Nederland. ​Heb je een vraagstuk waarvoor je graag gebruik maakt van onze kennis en de frisse blik van studenten van de minor Circulaire Economie? Neem contact met ons op!

Kennis delen 

Congres Circulaire Oogst

Als afsluiting van de minor wordt halfjaarlijks het congres Circulaire Oogst georganiseerd. Tijdens dit congres zetten we het licht op de uitkomsten van het onderzoek van de studenten. Daarnaast inspireren wij de bezoekers van het congres met aansprekende keynote-sprekers. Uiteraard zijn opdrachtgevers van de minor van harte uitgenodigd om bij dit congres aanwezig te zijn. Nieuwsgierig geworden? Lees er meer over in de factsheets van de minor en bekijk de clips van eerdere oogsten!

Interesse?