Overleg

Herken je dat het in de transitie naar duurzaamheid niet alleen om technische innovaties en circulariteit gaat, maar dat je ook de mensen in je organisatie of keten 'mee moet kunnen krijgen'? Hoe doe je zoiets? Studenten van de master Circulaire Economie kunnen hierbij ondersteunen.

Change agents

De masterstudenten participeren in de projecten en praktijkvraagstukken van werkveldpartners van het Centrum Meervoudige Waardecreatie. Zij werken aan integrale analyses en adviseren over verduurzaming van bedrijfsprocessen.

Dit doen zij in duo's bij voltijdvariant van de master, en bij de deeltijdvariant werkt een student aan een vraagstuk van de organisatie waar hij of zij al werkzaam is.

Daarbij beseffen we dat duurzame transitie niet alleen gaat over technische innovaties en circulariteit. Net zo belangrijk is het of je de mensen in je organisatie of keten 'mee kan krijgen'. We leiden de masterstudenten daarom op tot change agent.

Meer over de masteropleiding

Wil je preciezer weten wat studenten doen en leren in de master Circulaire Economie? Hoe ze bijdragen aan de toekomstbestendigheid van organisaties, ketens en ecosystemen? En stel: je overweegt zelf om de master Circulaire Economie te volgen? Lees dan verder!

Voorbeelden van meervoudige waardecreatie

Om kennis van te nemen! 'Een verfrissende kijk op circulariteit' - een verzameling artikelen door studenten van de Master Circulaire Economie 2020/2021. Het zijn prachtige voorbeelden van meervoudige waardecreatie in zowel profit als non-profit organisaties.

Interesse?