99973 logopedie expert BITE

Onderwijs

 • verticale Communities of Practice en Communities of Learning bij Fysiotherapie in combinatie met een open curriculum
 • dagdeelonderwijs bij Logopedie
 • herzien curriculum bij Mondzorgkunde
 • programmatisch toetsen bij Ergotherapie, Fysiotherapie, Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek en de voorbereiding hierop bij Logopedie
 • voorbereiding op bekostiging met 120 EC van master musculoskeletale revalidatie
 • doorontwikkeling Neurorevalidatie
 • oriëntatie op een zorg-en-welzijnsbrede master
 • nieuwe interdisciplinaire activiteiten in het LLO

 

7be536f4-0cfe-11ee-b4fb-02565807075b praktijkinnovatie zorg welzijn manager lid netwerkteam aan het woord symposium PZW

Meer labs!

Inmiddels hebben we 32 labs en 64 wijkdocenten. Dat zijn docenten die een dag per week in de wijk zijn en daar studenten ontvangen en begeleiden.

Twee netwerkgroepen op de profielthema's 'preventie en leefstijl' en 'ouderen chronisch zieken'

Gestart in 2021 en op de goede weg om deze thema’s verder te ontwikkelen en op te nemen in alle curricula.

Gezamenlijke onderwijseenheid praktijkinnovatie zorg en welzijn (PZW)

Per september 2022 gestart en al doorgroeiend naar 220 studenten in het tweede semester!

236883 samen werken aan een project

Onderzoek

 • Grotere lectoraten, in omvang en impact. Meer toonaangevende subsidies, een steviger netwerk en een grotere impact op het onderwijs.
 • Netwerkgroep Leren & Onderzoeken. Deze groep heeft een visie op leren en onderzoeken beschreven en maakt o.a. een self assessment-instrument voor docenten.
 • Meer docenten bij de lectoraten, een Kennis- en innovatieagenda (KIA) met het thema ‘Kwetsbare ouderen’ en acht onderzoeksinnovatoren bij het Center of Expertise ‘Sneller Herstel’.
87503 student kijkt gehurkt naar kleine robot tijdens iXbites

Studentbegeleiding

 • Extra middelen voor de begeleiding van onze studenten in alle fasen van de studie (NPO-gelden).
 • Het APS-netwerk Studieloopbaanbegeleiding en studentwelzijn is nieuw leven in geblazen en oriënteert zich op het Studentenwelzijnswiel.
99970 logopedie talentvol student docent BITE

Onze organisatie

 • Ontwikkelingsgericht werken past goed bij resultaatgericht werken in teams, zo merken we.
 • APS-profiel voor trainee, docent en hoofddocent ontwikkeld en geïmplementeerd.
 • Geen onderscheid meer tussen docent 1 en 2.
b982e280-0ce6-11ee-8455-02565807075b studenten in klaslokaal