Wat is een innovatie ecosysteem?

Een innovatie ecosysteem is een netwerk waarin overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en overige maatschappelijke organisaties (de 5 O's) samen werken aan innovatie. In dat web van partijen levert ieder een eigen unieke bijdrage aan (het optimale klimaat voor) innovatie.

Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Innovatie ecosysteem uitgelegd

Regio is ideale omvang voor innovatie ecosysteem

De regio kent een mooie schaalgrootte om met alle partners te werken aan dit optimale innovatieklimaat. Doordat ze bijvoorbeeld dezelfde taal spreken en afstanden niet te groot zijn, is dit een ideale omgeving om ondernemers te helpen om te innoveren. Met initiatieven als coaching en financieringen, en ook fieldlabs en incubators.

Ecosysteem versterken

Binnen een ecosysteem kent iedere speler zijn eigen ontwikkelbehoefte. Zo is een start-up die op zoek is naar een locatie het best geholpen met een incubator, terwijl het mkb dat wil vernieuwen zich het beste bij een fieldlab kan aansluiten. Een ecosysteem moet continu versterkt worden om competitief te blijven. Om de programma's binnen het ecosysteem aan te laten sluiten bij de ontwikkelbehoefte van iedere speler en ook bij de bestaande programma's is inzicht nodig. Hoe verkrijg je dit inzicht? 

Belangrijke termen die van toepassing zijn bij een innovatie ecosysteem en bij innovatie.

(Innovatie) Ecosysteem Propositie

De HAN heeft een methodiek ontwikkeld om een innovatie ecosysteem te visualiseren. Dit doen we door vanuit het perspectief van de ondernemer in kaart te brengen wat er aan (ondersteunings)programma's en initiatieven beschikbaar is. Ook wordt inzichtelijk wat er nog mist of dubbel aanwezig is. Deze methodiek kent als doel om de ontwikkelkansen in kaart te brengen en daarmee het ecosysteem gericht te versterken. Deze (innovatie) Ecosysteem Propositie (pdf) omvat 3 kennisinstrumenten:

1) Lezing

De kennismaking met de ecosysteem-methodiek bestaat uit een lezing. In de lezing is vooral aandacht voor de noodzaak dat zowel nieuwe als gevestigde ondernemers moeten blijven innoveren om hun toekomstbestendigheid te borgen. De lezing gaat over voor welke grote opgaven ondernemers staan en zoomt in op het innovatieproces dat hun toegevoegde waarde vergroot. De lezing daagt jou als deelnemer uit om, na de toelichting op de methodiek, na te denken over hoe partijen en instrumenten in het ecosysteem dat innovatieproces het beste ondersteunen. 

Duur: 45 minuten

De lezing is een inspirerende kennismaking met de innovatie ecosysteem methodiek. De masterclass is voor ons een waardevolle optie in de verdere professionalisering van onze ecosysteem-strategieën.

2) Masterclass

In de masterclass ga je samen met de andere deelnemers aan de slag met de ecosysteem-methodiek. De deelnemers bij de masterclass bestaan uit de partijen uit jouw regionaal innovatie ecosysteem. Onder begeleiding richten de deelnemers zich eerst -voor een geselecteerde sector of innovatiethema- op vragen als 'wie is de doelgroep?', 'wat is de ambitie van de regio?' en 'welke programma's zijn er?'. Vervolgens stelt men met elkaar het ecosysteem-beeld samen en maakt daarbij hiaten, doublures onbenutte synergiën inzichtelijk. Een beeld dat jou als deelnemer verleidt tot discussie over hoe en waar(mee) het innovatie ecosysteem te versterken is.

Duur: 2 dagdelen

De masterclass en bijbehorende methodiek gaven ons veel inzicht in ons innovatie ecosysteem waardoor we gezamenlijk de puzzel konden leggen en weten we nu waar de witte vlekken in ons innovatie ecosysteem zijn.

3) Pilot REMI

De masterclass gaf je als deelnemer een eerste, gezamenlijk beeld van het innovatie ecosysteem. Het doel van de pilot is om de stap van begrip naar grip te zetten. Daarvoor wordt REMI gebruikt: het Regionale Ecosysteem Managementinstrument. Deze digitale tool helpt het ecosysteem-beeld te digitaliseren en te verrijken met KPI's. Daarmee kan je het ecosysteem monitoren. Ook verken je daarmee laagdrempelig hoe nieuwe programma's passen. Door in de pilot intensief aan de slag te gaan met (de inrichting van) het ecosysteem maak je de methodiek eigen. 

Duur: 3 maanden

Bekijk de animatie

Regionale Ecosysteem Managementinstrument

We hebben met REMI de laatste stap gezet om ons het 'innovatie ecosysteem-denken' eigen te maken. Ik weet welke vragen ik mezelf moet stellen om de juiste keuzes te maken bij de ontwikkeling van een programma.

Wat levert de Propositie op?

Heb jij de lezing en masterclass gevolgd en heb je REMI toegepast op jouw regio? Dan beschik jij over een methodiek en denkwijze om een regionaal ecosysteem in de toekomst gericht te versterken met (nieuwe) programma's en initiatieven, zie ook publiek-private programma's (pdf).

Daarmee lever jij een stevige bijdrage aan (het optimale klimaat voor) innovatie!

Maak kennis 

Ons team

Veel mensen binnen en buiten de HAN zijn betrokken bij het focusgebied Smart Region. Hier zie je de actief betrokkenen bij de ontwikkeling en uitrol van deze (innovatie) ecosysteem propositie.

Thematrekker

Maarten van Gils

Thematrekker Smart Partnership en programmamanager Smart Region en lector Smart Business
Voor bij quote Floor vd Watering, OOSTnl, op pagina innovatie ecosystemen bij focus Smart Region.

Team

Erkan Yalçin

Docent-onderzoeker bij het lectoraat Smart Business
Voor bij quote Floor vd Watering, OOSTnl, op pagina innovatie ecosystemen bij focus Smart Region.

Lennard Nellestein

Werkzaam voor Connectr
Voor bij quote Floor vd Watering, OOSTnl, op pagina innovatie ecosystemen bij focus Smart Region.

Meer weten?

Wil je met je bedrijf innoveren en wil je meer weten over innovatie ecosystemen. Stuur een mail naar smartregion@han.nl

 

Focus van de HAN
 

Smart Region

Ons leven en werk wordt digitaler. In het focusgebied Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van al die nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers. Samen maken we deze regio superslim.   

Region vrouw met bril

Meer over thema innovatie ecosystemen

Innovatie: de rol van hogescholen in de regio

Om innovatie de komende jaren te bevorderen, is samenwerken in innovatie-ecosystemen erg belangrijk. Hogescholen hebben een grote regionale betrokkenheid en kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Welke rollen zijn dat? En wat is intern nodig om alles eruit te halen?

Portret Erkan Yalcin

REMI geeft richting aan innovatie in de regio

Stel, je wilt in een bepaalde regio innovatie stimuleren. Dan moet je precies weten waar bedrijven behoefte aan hebben en je moet weten welke diensten en faciliteiten, ofwel ‘programma’s’ er voor hen voorhanden zijn. Dat geheel noem je een regionaal ecosysteem.

Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.
Blijf op de hoogte
 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan houden we je tweemaandelijks op de hoogte van al het nieuws binnen Smart Region.

Samenwerken is belangrijk in een innovatie ecosysteem.