Training Leertraject voor Schoolopleiders

close-up student en docent aan hoge tafel
Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder

De opleiding start19 oktober 2022

Een schoolopleider is een leraar met een speciale taak. Hij/zij is nauw betrokken bij de begeleiding en opleiding van toekomstige leraren en geeft zo het vak door.

In het kort

  € 1500Kosten
  10 dagdelenDuur
  100 uur in totaalStudiebelasting
  40 uurContacturen
  hboNiveau

Om de taak van schoolopleider en de bijbehorende rollen binnen deze taak goed uit te voeren zijn aanvullende kwaliteiten en vaardigheden nodig. In de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders (VELON) zijn deze kwaliteiten omschreven. Zij vormen de basis binnen dit leertraject om aan verdere professionele ontwikkeling te werken.

In de cursus wordt gebruikt gemaakt van de literatuur waar dit kader op is gebaseerd en de bijbehorende kennisbasis.

Voor wie

Voor docenten of begeleiders in het voortgezet onderwijs (vo) en/of middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die aanstaande leraren begeleiden én betrokken zijn bij het (door) ontwikkelen van de begeleidingsinfrastructuur en -cultuur van de school.

Contact

Meer weten over HAN Educatie PRO? Mail naar educatie.pro@han.nl.

Programma en werkwijze

In het traject komen de volgende hoofdthema’s aan de orde:

 • Opleiden
 • Begeleiden
 • Beleid

Elke bijeenkomst bestaat uit een thema waarbij theoretische achtergronden en praktische opdrachten worden gegeven. Daarnaast wordt in elke bijeenkomst ruimte geboden voor vragen die uit de groep komen.

U ontwikkelt een persoonlijke visie én een schoolvisie op opleiden en begeleiden. U werkt gedurende de hele cursus aan uw persoonlijke ontwikkeling als schoolopleider aan de hand van zelf geformuleerde doelen. 

In de eerste helft van het traject staat met name het opleiden en begeleiden centraal, waarbij aandacht wordt geschonken aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Een kernvraag is: hoe kan ik mijn kwaliteiten als schoolopleider bewuster inzetten en verder ontwikkelen? Een andere belangrijke vraag is: hoe kan ik de kwaliteiten van werkplekbegeleiders en van studenten het beste tot hun recht laten komen?

In de tweede helft staat het thema beleid meer centraal. U krijgt zicht op de (verdere) implementatie van de begeleidingsstructuur binnen uw eigen organisatie en maakt hiertoe een plan van aanpak.

Certificering

U ontvangt een certificaat indien u aanwezig bent geweest bij de start- en einddag én vijf van de 6 middagen. Daarnaast maakt u een eindproduct, een zogenaamde ‘digitale vitrine’. In deze vitrine wordt het leer-en ontwikkelproces dat u heeft doorgemaakt zichtbaar. Daarnaast bevat de vitrine een veranderplan, inclusief een communicatieplan dat gericht is op het opleiden van aanstaande leraren binnen de eigen school.

Data bijeenkomsten

Woensdag 19 oktober 2022

9.00 - 17.00 uur

Woensdag 9 november 2022

13.00 - 17.00 uur

Woensdag 7 december 2022

13.00 - 17.00 uur

Woensdag 18 januari 2023

13.00 - 17.00 uur

Woensdag 22 februari 2023

13.00 - 17.00 uur

Woensdag 22 maart 2023

13.00 - 17.00 uur

Woensdag 12 april 2023

13.00 - 17.00 uur

Woensdag 10 mei 2023

9.00 - 17.00 uur

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500