Neurorevalidatie en samenwerking in de keten (basis)

Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

De opleiding start19 januari 2022

Op het gebied van de neurorevalidatie hebben zich de laatste jaren belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. De uitgangspunten voor de behandeling van patiënten met neurologische aandoeningen, zoals een CVA, zijn dynamisch en  op basis van evidentie en beschikbare richtlijnen.

In het kort

  3,5 dagDuurStartdatum: 19-01-2022, vervolgdata: 02-02, 16-03, 06-04-2022
  48 uur totaalStudiebelasting
  23 uurContacturen
  23 punten V&V (in aanvraag)Accreditatie
  € 1.395,-Kosten

Deelnemers over de opleiding Neurorevalidatie en samenwerking in de keten

Leslocatie

Arnhemseweg 11, Apeldoorn

Voor wie

 • Je hebt een afgeronde beroepsopleiding.
 • Je werkt als verzorgenden of verpleegkundigen niveau 3-4 in een zorginstelling of in de thuiszorg.  
 • Je verleent zorg aan mensen na een CVA.

Programma

De laatste jaren zijn er in de neurorevalidatie veel ontwikkelingen geweest. Behandelingen van patiënten met neurologische aandoeningen zijn steeds in beweging en richtlijnen vernieuwd. Welke zorg krijgen patiënten met CVA van ziekenhuis tot thuis? Door goede samenwerking in de keten en behandelingen volgens de nieuwste inzichten, kun je meer doen voor patiënten met een tia of beroerte. Je gaat onder ander aan de slag met:

 • Kennismaking en introductie van de cursus
 • Medische aspecten
 • Inleiding in de neurorevalidatie
 • Herstel van functionaliteit
 • Klinisch redeneren
 • Voorlichting, samenwerking, ketenlogistiek en ketenoverdracht
 • Cognitie, gedrag en emotie
 • Leerniveaus
 • Mobiliteit
 • ADL
 • Communicatie
 • Slikstoornissen

Werkwijze

 • De opleiding wordt verzorgd door ervaren docenten met klinische werkervaring en relevante vervolgopleidingen.
 • Je bereidt je voor op de lesdagen door de theorie te bestuderen die aangeboden wordt via de digitale leeromgeving.
 • Tijdens de onderwijsbijeenkomsten wordt gewerkt met diverse en interactieve werkvormen.
 • De stof wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en casuïstiek.
 • Van jou als cursist wordt een actieve deelname en inbreng verwacht.
 • Een (doorlopende) casus wordt in diverse bijeenkomsten gebruikt als voorbeeld en oefenmateriaal. Deze casuïstiek wordt vanaf het onderdeel mobiliteit en ADL steeds complexer. Verschillende onderdelen die in de theorie aan bod worden gesteld, worden door praktijkvoorbeelden op toepassingsniveau uitgewerkt. Dit doe je bijvoorbeeld samen met de docent en/of collega’s in subgroepen.
 • Verder wordt je gevraagd te participeren in diverse oefeningen waar onder rollenspelen. Zo worden diverse vaardigheden in de onderwijsbijeenkomst geïllustreerd en geoefend. Als deelnemer ontvang en geef je feedback op je eigen handelen en dat van anderen.
 • Je leerproces wordt verder ondersteund door praktijkopdrachten waarin van je  gevraagd wordt met hetgeen je geleerd hebt bewust te gaan oefenen in de praktijk.
 • Je wordt gevraagd over je leerervaringen mondeling of schriftelijke te rapporteren en te reflecteren. Hiermee sta je bewust stil bij je leerervaringen.

Competenties

De cursus richt zich op het behalen van de volgende eindtermen:

 • Je kunt samenwerken binnen de verschillende ketens die er zijn in de instelling waar je werkt en in de regio.
  Het gaat om functionele samenwerking welke in navolgende onderdelen is geoperationaliseerd. Daarbij hoort ook het adequaat feedback geven/ontvangen.
 • De deelnemer kan aan het einde van de opleiding het volgende benoemen:
  -   het specifieke zorgaandeel van de eigen instelling, als onderdeel van de keten.
  -   het verloop van de aandoening van acuut naar chronisch.
  -   de verantwoordelijkheden en afspraken rondom de zorg binnen de eigen zorgketen.
  -   wat dit binnen de samenwerking en in de keten betekent voor de wijze en inhoud van de overdracht.
  -   wat dit betekent voor de kwaliteit van de professionele zorg.  
 • De deelnemer is in staat om binnen zijn eigen team goede zorg te verlenen, passend bij zijn bevoegdheden en opleidingsniveau. Dit betekent o.a.
  -   klinisch kunnen redeneren en behandeldoelen kunnen afstemmen in het multidisciplinaire team.
  -   de benodigde observaties en klinimetrische instrumenten kunnen toepassen en interpreteren.
  -   kennis hebben en gebruik maken van de deskundigheid van andere disciplines in het team. 
 • De deelnemer heeft geoefend met samenwerking en functioneren in de keten.
 • De deelnemer kent de voorgeschreven (landelijke) richtlijnen en kan ze toepassen binnen zijn eigen beroepsdomein.

Resultaat

Certificering vindt plaats indien alle onderdelen met een positief resultaat afgesloten. Om te komen tot een positieve beoordeling geldt het volgende:

 • 100% aanwezigheid vereist. Is een deelnemer afwezig in geval van overmacht, dan wordt een vervangende opdracht afgesproken. Hiervoor dient de deelnemer contact op te nemen met de coördinerende docent.
 • Een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten.
  Dit houdt o.a. in een constructieve bijdrage aan het leerproces van anderen en van jezelf (uitvoeren voorbereidende opdrachten, het participeren in oefeningen, het geven van feedback, e.d.)
 • Een voldoende behaald voor de afzonderlijke opdrachten.
  Het tentamen bestaat uit de beoordeling van de resultaten van een aantal opdrachten. Afhankelijk van de opdracht wordt de feedback gegeven door de docent en/of mededeelnemers of collega’s uit de praktijk.
  Bij de praktijkopdrachten dien je zelf een ervaren collega om feedback te vragen op je handelen. Voor het onderdeel samenwerken ontvang je op je functioneren feedback van de docent en mededeelnemers tijdens de les.
  Voor het onderdeel presenteren van een verbeterplan, eindopdracht implementatieplan, krijg je feedback van de docent, van je medecursisten en van je teamleider/ leidinggevende volgens vastgestelde criteria.

Partners

Deze opleiding is tot stand gekomen door samenwerking van een groot aantal zorginstellingen in de regio’s Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle, samen met de Hogeschool Windesheim. Vanaf 2017 draagt de Hogeschool Arnhem Nijmegen zorg voor de cursusorganisatie en de didactische onderbouwing. De opleiding wordt gegeven in Klimmendaal Apeldoorn.

Toelichting op de kosten

 • Inclusief digitaal studiemateriaal, koffie, thee en lunch
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum
 • Betaling in 2 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 50 extra. Vermeld in het aanmeldformulier ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 1040