Post-hbo Kinderdiëtetiek: Eetproblemen bij Jonge Kinderen

Meld je aan
Startdatum is nog niet bepaald
Meer informatie...
Adviesgesprek, brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • ASK HAN
  We helpen je graag persoonlijk verder
 • Brochure aanvragen
  En bekijk thuis rustig het aanbod

Startdatum is nog niet bepaald

Vervolgcursus Kindervoeding en Kinderdiëtetiek Tijdens de basiscursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek heeft u kennis verworven van de anatomie. Deze kennis en inzicht heeft u toegepast bij het uitwerken en bespreken van casussen.

Cursus kinderdiëtetiek eetproblemen bij jonge kinderen

Vervolgcursus Kindervoeding en Kinderdiëtetiek

Tijdens de basiscursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek heeft u kennis verworven van de anatomie, fysiologie en groei van het gezonde en zieke kind en heeft u inzicht gekregen in de psychologischeontwikkeling van, en pedagogische aspecten bij gezonde kinderen. Deze kennis en inzicht heeft u toegepast bij het uitwerken en bespreken van casussen.
Deze vervolgcursus Kinderdiëtetiek eetproblemen bij jonge kinderen sluit hierop aan. We behandelen theorie en praktijk van kinderen die problemen ontwikkelen bij het aanleren van een gezond eetpatroon. 

De cursus wordt doorontwikkeld naar 4 dagen, waarbij de thema's sondevoeding en ARFID in het programma komen. De eerste uitvoering volgt in het najaar 2022. 

 

In het kort

  3 dagenDuurNajaar 2022 (cursus wordt uitgebreid nr 4 dagen, meer info volgt)
  60 uur totaalStudiebelasting
  18 uurContacturen
  in aanvraagAccreditatieADAP
  € 995,-Kosten€ 895,- voor leden van NVD, CODIE, DCN, VBVD, FOOD. (prijspeil 2021)

Eetproblemen bij jonge kinderen

Tussen de 25 en 40 procent van alle kinderen tot 4 jaar heeft problemen met eten. Vooral te vroeg geboren baby's en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking lopen het risico op chronische eetproblemen. Echter ook gezonde kinderen kunnen problemen laten zien in hun ontwikkeling naar een gezond eetpatroon. Jonge kinderen kunnen hun ouders tot wanhoop drijven met 'dat lust ik niet' en 'dat wil ik niet' in de zogenaamde peuterpubertijd. Juist in deze fase kan de ouder de basis leggen voor gezond eetgedrag.

Van belang is dat de ouder duidelijke grenzen aangeeft. De kunst is om hierbij niet de strijd aan te gaan en de juiste balans te vinden tussen te strenge regels en helemaal geen regels. Bij een grote groep kinderen zijn de problemen van voorbijgaande aard. Toch zijn er jaarlijks enkele honderden kinderen die een chronisch eetprobleem ontwikkelen. De diëtist biedt kinderen en hun ouders deskundige begeleiding passend bij het kind. De diëtist helpt het kind in samenwerking met de ouders bij het ontwikkelen van een gezond eetpatroon, het krijgen of behouden van een goede voedingstoestand en daarmee bij het optimaliseren van de groei.

 • Werk je als diëtist met kinderen met eetproblemen?
 • Wil je jouw kennis en vaardigheden vergroten?
 • Wil je je specialiseren in het begeleiden van de ouders van deze kinderen?
 • Wil je vaardig(er) worden in een multidisciplinaire aanpak van jonge kinderen met eetproblemen. 

Daarbij is een voedings- dieetadvies op maat nodig. Dit vraagt om kennis van de ontwikkelingspsychologie van het kind, van pedagogische en systemische factoren die een rol spelen bij eetgedrag en van herkennen van problemen met betrekking tot sensorische integratie. Een terugkerende vraag binnen de cursus is: wat past binnen het werkveld van de diëtist en waar is afstemming, samenwerking met of verwijzing naar andere professionals passend? Multidisciplinaire samenwerking in de behandeling van eetproblemen is belangrijk. De grens tussen monodisciplinair behandelen en samenwerken en/of doorverwijzen kan per diëtist verschillen. Deze cursus is gericht op eetproblemen bij kinderen zonder pathologische oorzaak. Accent zal liggen op voorschoolse leeftijd. In de casuïstiek kan ook aandacht worden besteed aan jonge basisschoolkinderen. 

Voor wie?

Je hebt een afgeronde bachelor-opleiding Voeding & Diëtetiek.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een certificaat van de posthbo-basiscursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek.

Je werkt als diëtist met kinderen met eetproblemen of je wil je specialiseren op dit gebied

Programma

Onderwerpen
- De normale ontwikkeling van eetgedrag bij baby’s en jonge kinderen.
- Gedragsmatige aanpak bij de behandeling van pediatrische voedselweigering.
- Psychoanalytische perspectieven bij eetproblemen bij jonge kinderen.
- Cognitieve aspecten van eetproblemen bij jonge kinderen.
- Culturele aspecten van eetproblemen bij jonge kinderen.
- (Verstoorde) sensorische informatie verwerking bij jonge kinderen.
- Familie en groter systeem perspectieven van eetproblemen.
- De behandeling van selectieve eten van jonge kinderen.
- Interventies met medische voeding bij kinderen met eetproblemen.
- Behoefte en volwaardige voeding van kinderen met eetproblemen.
- Casuïstiek.

In deze cursus wordt geen aandacht besteed aan het Pelsserdieet of glutenvrij dieet bij ADHD of ASS.
Eetproblemen veroorzaakt door medische problemen worden uitgebreid behandeld in de cursus: “kinderen met groeiachterstand en ondervoeding”.

Werkwijze

Tijdens deze cursus bestudeer je voor elke bijeenkomst de literatuur.
Je werkt op methodische wijze individueel, in groepjes en klassikaal, diverse casussen uit om de verworven kennis en inzicht toe te passen. Er zal voldoende aandacht zijn voor jouw eigen praktijkvragen en intervisie met docenten en andere cursisten.

Deskundigen uit het werkveld

Bij deze driedaagse cursus delen diverse deskundigen uit het werkveld met jou hun kennis van de huidige wetenschap en hun praktijkervaring, in de vorm van gastcolleges.
Een diëtist uit de praktijk begeleidt de cursus; een projectgroep van inhoudelijke deskundigen evalueert en actualiseert de cursus.

Digitale leeromgeving

Tijdens deze cursus heb je toegang tot de digitale leeromgeving, waar je literatuur, (weblectures), casusbeschrijvingen, -uitwerkingen en hand-outs van gastsprekers kunt raadplegen en waarin je de uitwerking van huiswerkopdrachten/casussen plaatst.
 

Competenties

 • Weten hoe de normale ontwikkeling van eetgedrag bij een jong kind verloopt en wat mogelijke knelpunten hierin zijn.
 • Weten welke cognitieve, systemische en pedagogische factoren van invloed kunnen zijn op het eetgedrag van het kind.
 • Ouders kunnen adviseren en zo nodig samenwerken en/of doorverwijzen om ze te ondersteunen bij het eetprobleem van hun kind. 
 • Diëtistische diagnose en dieetbehandelplan opstellen, uitvoeren en evalueren voor kinderen met eetproblemen in samenwerking met andere disciplines.
 • Adequaat handelen in een multidisciplinaire setting.

Toetsing

Uitwerking huiswerkopdrachten, casuïstiek en voldoende voor kennistoets.

Resultaat

Certificaat met accreditatiepunten gebaseerd op de totale studiebelasting: bij 80% aanwezigheid en minimaal een voldoende voor de toets en casuïstiek
Bewijs van deelname
Bij onvoldoende participatie en/of een onvoldoende voor de toets en/of casuïstiek ontvang je  een bewijs van deelname met het aantal studiebelastinguren (niet geaccrediteerd) gebaseerd op de gevolgde contacturen
 

Toelichting op de kosten

 • Inclusief (digitaal) cursusmateriaal, koffie, thee en lunch
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum
 • Betaling in termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 50 extra. Vermeld in het aanmeldformulier ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld

Partners

 • Diëtisten van Universitaire Medische Centra
 • Diëtisten Kindergeneeskunde topklinische ziekenhuizen
 • Netwerk Eerstelijns Kinderdiëtisten
   

Projectgroep

 • Loes Veenje Smits kinderdiëtist Seys Centra en diëtist voor mensen met een verstandelijke beperking St. Anna Koraalgroep. 
 • Liesbeth de Jongh - Kampherbeek, diëtist kindergeneeskunde Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht, cursusbegeleider Basis en vervolgcursussen Kindervoeding en kinderdiëtetiek
 • Ingrid Mimpen-van den Hondel, kinderdiëtist Voeding&Zo Rotterdam, lid netwerk eerstelijns kinderdiëtisten (NKD van NVD), contactpersoon werkgroep scholing NKD, cursusbegeleider Basiscursus Kindervoeding en kinderdiëtetiek
 • Carlijn van Ophuizen, diëtist kindergeneeskunde, Jeroen Bosch ziekenhuis, Den Bosch
 • Dorris Direks, Instituut Paramedische Studies, HAN
 • Jan van Loon, Instituut Paramedische Studies, HAN en HAN VDO

Snel antwoord

Vragen over een post-hbo training, cursus of opleiding?
We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 351 1030