Christof Francke

Mijn expertise op het gebied van de integratie van data en kennis wil ik inzetten in onderwijs en praktijkgericht onderzoek in biodiscovery. Zo draag ik bij aan een gezonde samenleving die verantwoord en slim gebruik maakt van de levende natuur.

biocentre data-science10. Martijn van der Pol, Philip de Groot

Data Science

Na mijn studie scheikunde (specialisatie enzymologie) ben ik gepromoveerd in de biofysica. Ik heb daarvoor onderzoek gedaan naar bacteriële fotosynthetische systemen. Verder heb ik onderzoekservaring in moleculaire biologie (expressie en reconstitutie membraangebonden redox enzymen) en systeembiologie (cellulaire signaalintegratie en de rol van diffusie en crowding).

De afgelopen 15 jaar heb ik expertise opgebouwd op het gebied van de Bio-informatica/Data Science. Daarbij heb ik in publiek private projecten gewerkt aan het ontwikkelen van op sequentie gebaseerde strategieën en tools voor de vergelijkende analyse van grampositieve organismen voor  voedselproductie en voedselveiligheid (via TIFN en Kluyver Centre bij Radboud UMC).

Sinds 2013 ben ik als onderzoeker, en vanaf 2016 als associate lector, verbonden aan HAN BioCentre.

Associate lector Christof Francke van Biodiscovery

Over Christof

Expertises

 • Biofysica
 • Data Science
 • Bio-informatica

Het lectoraat Biodiscovery

Het lectoraat Biodiscovery richt zich op 2 thema's:

 • Bio-informatica/Data Sciencedit is de toepassing van Next Generation Sequencing voor Agro, Food en Health, de ontwikkeling van Data Mining strategieën en de ontwikkeling van een betrouwbaar testsysteem voor het ontdekken van duurzame gewasbeschermingsmiddelen.
 • Biobased researchdit is de productie van biomoleculen via fermentatie van reststromen en het verwaarden van reststromen via bioraffinage. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe commercieel toepasbare stoffen en tot alternatieve, duurzame(re) productiemethoden voor bestaande stoffen, ter vervanging van petrochemische productiemethoden. 
biocentre data-science3

Nieuws

Christien Lokman verlaat na 20 jaar de HAN"Trots vind ik een lastig woord"
475177 Lector SEECE en medewerker HAN BioCentre Christien Lokman

Kennispartners en netwerken

Wij doen multidisciplinair onderzoek samen met het werkveld en partner-kennisinstellingen. In de afgelopen jaren hebben wij een strategische relatie opgebouwd met een groot aantal instellingen en organisaties.

 • Allnex

  Global leader in industrial coating resins

 • Van Wijhe Verf

  Verf vernieuwt. Verf beschermt. Met elke schilderbeurt behoud je wat behouden moet blijven en verfraai je wat mooier mag zijn. Verf staat voor toekomst, net als wij.

 • Novio Catalpa

  Rheumatoid Arthritis is one of the most common auto-immune diseases. Early diagnosis can have a significant impact on the treatment and progression of the disease.

 • Van Meeuwen

  Specialist op het gebied van industriële smering en chemicaliën (functionele additieven)

Nevenwerkzaamheden

Betrokkenheid bij HAN-opleidingen en organisatie

 • Master Molecular Life Sciences
 • Master Applied Data Science (voorziene start februari 2021)
 • Minor Applied Data Science
 • Bachelor Bio-informatica
 • Lid Promotiecommissie HAN

Landelijk Netwerk

 • Stichting DAS Lectorenplatform (Domein Applied Science)
 • Lectorenplatform PRIO (ICT) (https://www.platformprio.nl/index.html)

Publicaties

Christof heeft de volgende publicaties op zijn naam staan:

jongens in overleg tijdens theorieles