Onderzoek

Ons lectoraat wil zowel op eigen initiatief als vraaggestuurd bijdragen aan de ontwikkeling van toekomstbestendige organisaties. Dit door onderzoek, kennisdeling en kennisontwikkeling op gebied van innovatie en samenwerking.

Gespiegeld. man in pak met verrekijker.

Centraal staat: het leren van organisaties en het vormgeven van op meervoudige waardecreatie gerichte businessmodellen en sturingssystemen.

Performance management: toekomstgericht en sturen op meervoudige waarden

Als organisatie wil je evenwicht kunnen aanbrengen tussen enerzijds controle en anderzijds innovatie, co-creatie en ontwikkeling. Wij doen onderzoek naar de manier waarop organisaties dat evenwicht kunnen aanbrengen. Het vinden van dit precaire evenwicht is het ultieme doel van ‘performance management’. Om toekomstbestendig te zijn, is het hierbij van belang om vanuit de strategie toekomstgericht en op meervoudige waardecreatie gericht te sturen. De hedendaagse maatschappelijke en economische uitdagingen vragen om multidisciplinaire, geÔntegreerde oplossingen. Samen met het werkveld en onderwijs gaan wij op zoek naar oplossingen. Oplossingen die in evenwicht met elkaar economische (profit), sociale (people) en ecologische (planet) waarde en impact realiseren.

Risicomanagement: meer dan registreren

Het registreren van risico’s . In de praktijk van organisaties blijkt vaak dat dit het voornaamste doel van risicomanagement is. Risicomanagement wordt te vaak defensief en vanuit corporate governance-optiek benaderd. Dit in plaats van een strategische op de toekomst ťn op kansen gerichte benadering. Wij verrichten daarom onderzoek naar innovatie van de praktijk van risicomanagement. Ons onderzoek is niet alleen gericht op risico’s die de continuÔteit van de organisatie op korte of middellange termijn bedreigen. Maar ook op strategisch risicomanagement en de link met interactieve controlsystemen.

Onze verbinding met het onderwijs

Als lectoraat hebben we onze wortels in de drie financiŽle voltijd bacheloropleidingen van de Academie Financieel Economisch Management. Dit zijn: Accountancy, Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) en Finance, Tax & Advice.

Onze verbinding met het werkveld

Wij streven naar langdurige relaties met partners in het werkveld. Studenten kunnen op die manier direct van de praktijk leren. Bedrijven kunnen innoveren en met studenten en docenten werken, die over de laatste kennis uit hun vakgebied beschikken.

Transitie in woord en daad:†Centrum Meervoudige Waardecreatie

Het lectoraat is nauw verbonden aan het HAN Centrum Meervoudige waardecreatie (CMW). Vanuit het CMW wordt in co-creatie met werkveldpartners en studenten gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de regio.

Centrum Meervoudige Waardecreatie 2020